Geen dubieuze promotiecontracten

24 November 2016

Het kan niet zo zijn, dus het klopt niet: daarmee reageert minister van Onderwijs Jet Bussemaker op Kamervragen over dubieuze aanstellingen voor promovendi. Die klagen dat ze veel onderzoek nog in hun eigen tijd moeten doen.

In september verscheen een rapport van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), waarin stond dat er bij tien procent van de aangeboden promotieplekken eigenlijk te weinig tijd is om een proefschrift te voltooien.
Contracten zijn parttime, of worden maar aangeboden voor drie jaar, in plaats van de reguliere vier jaar. In die vier jaar krijgt in Leiden overigens nog niet een op de tien promovendi het promotieonderzoek af.

PvdA-Kamerleden Mei Li Vos en John Kerstens stelden Kamervragen. Als het PNN-onderzoek klopte, wilden ze weten wat de minister ervan vond, dat universiteiten en hogescholen de Wet werk en zekerheid (Wwz) proberen te ontduiken, en vaste diensten proberen te vermijden.

Maandag kwam minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met antwoorden, mede namens haar collega Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens Bussemaker zijn de contracten in overeenstemming met de wet en de cao, en moet het onderzoek te doen zijn binnen de contractuur.

‘Het kan niet zo zijn dat het promotiestelsel is gebaseerd op een forse tijdsinvestering van promovendi buiten de reguliere arbeidstijden. Het klopt dus niet dat universiteiten proberen promovendi niet in vaste dienst te nemen en de Wet werk en zekerheid te ontduiken’, schrijft ze.

De contracten die minder onderzoekstijd bieden, horen volgens haar bij specifieke situaties, bijvoorbeeld na een tweejarige researchmaster.‘De insteek van de universiteiten bij het aanbieden van dergelijke vormen van maatwerk in promotietrajecten is derhalve niet om de Wwz te ontduiken’.

Bovendien wijst ze erop dat het onderzoek van het PNN is gebaseerd op vacatureteksten. ‘Niet inzichtelijk zijn de afspraken die uiteindelijk zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer.’ MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

24 November 2016