Straks minder naar de wc

Rechten pakt tentamenfraude aan

Bas van der Schot

17 November 2016

De faculteit Rechten scherpt het beleid om fraude bij tentamens te voorkomen aan. Tijdens het eerste uur en het laatste half uur van een tentamen is toiletbezoek verboden.

Dat staat in een notitie die maandag tijdens de faculteitsraad werd besproken.

‘Het eerste uur zijn er laatkomers die contact kunnen zoeken met toiletgangers en zo informatie over het tentamen uitwisselen’, legde Peter van Es van het rechtenbestuur uit. ‘En het laatste half uur is ook een rommelige periode. Dan zijn er al studenten klaar, die vertrekken en die kunnen ook communiceren met studenten die het toilet bezoeken.

‘Een uurtje niet naar de wc moet kunnen. Uiteraard met uitzonderingen voor studenten met een doktersattest.’

De faculteit is niet over een nacht ijs gegaan en deed een tweetal wc-proeven. Bij het tentamen marketing management, waar drie uur voor staat, kon dus slechts in een tussenliggende periode van anderhalf uur het toilet bezocht worden. Maar dan alleen onder begeleiding van een speciale ‘toiletsurveillant’. Om dit mogelijk te maken werden twee extra surveillanten ingezet. De studenten gingen een voor een naar de wc.

‘Deze proef verliep zonder problemen’, staat in de notitie. ‘Maar maakt wel duidelijk dat de inzet van twee extra surveillanten wellicht te weinig is.’ Marketing management is namelijk een relatief klein tentamen, er waren iets van tweehonderd deelnemers. Rechten heeft nog veel grotere tentamens.

Examinatoren van het vak strafprocesrecht deden ook een pilot. Zij pasten op eigen initiatief de proef enigszins aan. Studenten hoefden niet te wachten op de beschikbaarheid van een plasbegeleider maar meldden zich bij de surveillant bij de ingang van de zaal, en moesten daar wachten op diens toestemming om naar het toilet te gaan. Bij het toilet was dan wel een medewerker aanwezig om fraude tijdens het wc-bezoek zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het een en ander zorgde voor een wachtrij in de tentamenzaal, de studenten in deze rij werden dan ook weer in de gaten gehouden. ‘De indruk van de examinator was dat de wachttijd, die opliep tot zo’n vijf minuten, ook een zeker afschrikwekkende werking had: studenten gingen niet zomaar naar het toilet,’ vermeldt de notitie.

Het rechtenbestuur is enthousiast over de proeven en stelde dan ook aan de faculteitsraad voor om de ‘strafprocesrechtvariant’ voor alle tentamens in te voeren. De raad ging hiermee akkoord. De maatregel wordt in januari van kracht.

Zie ook: De strijd tegen spiekers verhardt en 'Een academische opleiding zou spieken helemaal niet als een probleem moeten zien'

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 November 2016