Porno downloaden mag niet

3 November 2016

Sinds deze week heeft de Universiteit Leiden een nieuwe gedragscode voor medewerkers.

Medewerkers van de universiteit moeten zich natuurlijk aan de wet houden, maar de lat van de moraal ligt hoger dan de wet alleen. Je zou ook geen eikel (m/v) moeten zijn. Of, zoals de Universiteit Leiden het zelf zegt: ‘de integriteit van de Universiteit Leiden komt tot uiting in het gedrag van haar medewerkers.’

Daar hoort dus ook bij dat je belangenverstrengeling en zelfs de schijn daarvan moet voorkomen. Geen snoepreisjes of geschenken aannemen, nevenfuncties moeten openbaar zijn, en financiële belangen van je partner moeten in elk geval bekend zijn bij je leidinggevende. Daarnaast moeten universiteitsmedewerkers zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Nieuw in de richtlijn zijn bepalingen over inkoop: alles boven de 30 mille moet je melden, en de regels over omkoping en belangenverstrengeling worden daar nog eens extra benadrukt. Heeft misschien iets te maken met de Rijksuniversiteit Groningen, die voor meer dan een miljoen werd getild door haar hoofd Technisch Beheer.

‘Gepast privégebruik’ van universitaire middelen mag, misbruik niet. Waar ligt de grens? ‘De medewerker dient voor ogen te houden dat middelen en voorzieningen uit publieke middelen worden gefinancierd.’ In geval van twijfel overleg je met de baas. Het gebruiken van universitaire ICT om illegale software, porno of racistisch materiaal te downloaden, is in elk geval misbruik.

BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

3 November 2016