Rechten pakt ruimtegebrek aan

Vier miljoen voor verbouwing Kamerlingh Onnes Gebouw

13 Oktober 2016

Het gebouw van de faculteit Rechten barst haast uit haar voegen. Er is vooral gebrek aan ruimte voor het personeel. Het
college van bestuur trekt twee miljoen uit voor een dakopbouw op het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), nog eens twee miljoen wordt besteed aan de herinrichting van een deel van het pand.

Door Vincent Bongers ‘Het gebouw knelt, dat is al een hele tijd zo’, zei decaan Joanne van der Leun maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘We hebben de wens om uit te breiden. Maar we willen wel alles zoveel mogelijk op één plek houden.’ Extra ruimte huren elders in de stad is dan ook geen aantrekkelijke optie.
Van der Leun: ‘Het college bood ons een pakket bestaande uit twee zaken. Twee miljoen voor de dakopbouw en twee miljoen voor de herinrichting. Het is niet zo dat we kunnen schuiven met dat geld en vier miljoen alleen in de dakopbouw stoppen.’
Het bestuur is het steeds maar brandjes blussen zat. ‘Er zijn steeds adhoc-oplossingen gekomen voor het ruimtegebrek, maar de grens is nu wel bereikt. Er is ingedikt, uitgeruild en geschoven. Nu is het tijd voor iets fundamentelers.’
De dakopbouw komt op de C-vleugel en moet rond 2019 klaar zijn. De herinrichting start al in 2017. Over wat er precies gaat gebeuren wordt nog gesproken met het personeel, maar Dennis Hoitink van het rechtenbestuur gaf een voorbeeld van wat wellicht mogelijk is: ‘Veel ruimtes worden slecht benut. De B-vleugel heeft heel erg brede gangen, daar is kamerruimte te winnen.’
‘Dit is een heel belangrijk dossier’, zei personeelsraadslid Pieter De Tavernier. ‘We moeten een bottom up benadering toepassen. Nu al beginnen met de inventarisatie van verlangens van de medewerkers.’
‘Het betekent nogal wat’, erkende Van der Leun. ‘Het zorgt voor de nodige onrust bij werknemers als er aan een gebouw gesleuteld wordt. Sommige werknemers gaan er wat betreft kamer op achteruit, anderen juist erop vooruit.’
Van der Leun benadrukte dat het niet de bedoeling was om in te zetten op de gevreesde flexwerkplekken. ‘Daar kiezen we niet voor. Maar er zijn ontzettend veel deeltijders. Onder een bepaalde aanstelling zit er geen vaste werkplek aan je functie gekoppeld.’ Personeelsraadslid Gert Jan Geertjes had wel enige zorgen over de plannen: ‘Ik werk bij het instituut publiekrecht, we zitten daar in grote nood wat betreft de ruimte. Er was een plan om daar iets aan te doen. Er werd voorgesteld om een grote kamer te maken en daar alle promovendi bij elkaar te zetten. De meeste medewerkers vonden dat het slechtste onderdeel van het voorstel. De vrees is dan dat mensen die onderzoek doen thuis gaan zitten, en naar het KOG komen om te kletsen. En dus mensen van het werk houden. Dan bereik je je doel niet. Dus denk goed na.’
Van der Leun: ‘De ervaringen bij publiekrecht nemen we uiteraard mee. Het mag niet zo zijn dat PhD’s benadeeld worden.’

Verbouwing deels betaald met studievoorschot-geld

 

De faculteit Rechten gaat 50 van de 200.000 euro van de extra middelen voorinvestering studievoorschot voor 2017 besteden aan de herinrichting van het KOG. Dat geld wordt dus besteed aan behuizing van de staf en niet direct aan studenten. En dat is wel de bedoeling van het voorschot, het gaat immers om een voorinvestering gekoppeld aan het afschaffen van de studiefinanciering.
Maria Tiggelaar van studentenpartij LVS is lid van de universiteitsraad en was aanwezig bij de rechtenvergadering. Zij vindt het opvallend dat rechten de 50.000 euro aan behuizing van medewerkers besteedt en heeft hierover een rondvraag gesteld aan het college van bestuur. Antwoord volgt over twee weken.
Volgens Dennis Hoitink van het rechtenbestuur komt de 200.000 euro bovenop de al eerder beschikbare intensiverings- en vernieuwingsmiddelen van circa 1,5 miljoen euro. Die zijn vooral ingezet om meer menskracht aan te trekken voor het onderwijs. ‘Er is ook een loopbaancoach aangetrokken en geïnvesteerd in excellentieonderwijs’, mailt hij. ‘Meer menskracht vraagt om adequate huisvesting. Overigens is 50.000 euro een nauwelijks noemenswaardig bedrag in de facultaire begroting.’ Verder zal de faculteit ook geld beschikbaar stellen voor onder meer het verbeteren van de schrijfvaardigheid van studenten. En dat geld maakt dan weer geen deel uit van de voorinvestering studievoorschot. 


Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 Oktober 2016