Met spoed gezocht: Haagse raadsleden

13 Oktober 2016

De faculteitsraad Den Haag raakt in korte tijd twee personeelsleden kwijt. Eigenlijk moeten er tussentijdse verkiezingen gehouden om de twee plekken op te vullen. Maar het is heel lastig om kandidaten te vinden. Enige haast is geboden, want het halen van het quorum kan een probleem worden.

De faculteitsraad van Governance en Global Affairs bestaat uit vier student- en vier personeelsleden. In het reglement van orde van de raad staat dat ‘besluitvorming, ter advisering dan wel ter instemming, alleen kan plaatsvinden indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad (quorum) aanwezig is.’
Een van de personeelsleden heeft echter een nieuwe baan en is vertrokken. Een ander gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat twee afwezige leden bij vergadering al betekent dat het quorum niet wordt gehaald. Het is dus zaak om die twee plekken snel weer op te vullen.
‘We hebben advies ingewonnen bij juridische zaken, die stelden een informele procedure voor. Dus in de wandelgangen op zoek naar mensen die interesse hebben’, zei decaan Kutsal Yesilkagit maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Maar het bestuur vindt het belangrijk om toch een verkiezing te organiseren. Dan heeft het verkozen lid echt een mandaat. Maar wat denkt de raad?’
‘Wij hebben veel Engelstalige medewerkers en studenten’, aldus Thijs Bosker, universitair docent bij het university college (LUC). ‘De voertaal bij ons is zelfs Engels. Als we faculteitsbreed willen werven, moeten de vergaderingen eigenlijk in het Engels. En de stukken ook.’
‘Internationale studenten hebben nu het idee dat zij de raad niet in kunnen omdat alles in het Nederlands wordt besproken’, legde studentraadslid Joost Rotteveel Mansveld uit.
Maar vergaderen in het Engels is geen optie, officieel althans.
‘De voertaal in het bestuur is in het Nederlands, dat is universitair beleid’, aldus Johannes Magliano-Tromp van het faculteitsbestuur. ‘De stukken van bijvoorbeeld het college van bestuur zijn in het Nederlands.’
Yesilkagit: ‘Zolang niet iedereen op een hoog niveau het Engels beheerst, is overstappen niet wenselijk. De discussies worden te moeilijk. Het risico op langs elkaar heen praten wordt groter.’
Bosker: ‘Er zijn gepassioneerde medewerkers bij het LUC die wel de medezeggenschap in willen, maar met houtje-touwtje-Nederlands kom je er niet. De pool wordt zo heel klein. Het is een pijnpunt.’ Kandidaten vinden wordt dus nog lastig. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 Oktober 2016