Leiden wil geen flexstudenten

Universiteit doet niet mee aan experiment

6 Oktober 2016

Een deel van de studenten aan hogescholen en universiteiten kan volgend collegejaar betalen per studiepunt. De ministerraad stemde vorige week in met een voorstel van minister Bussemaker (Onderwijs) om dit zogeheten flexstuderen mogelijk te maken. Maar Leiden doet niet mee.

Door Vincent Bongers Het plan is een initiatief van studentenvakbond LSVb. ‘Het geeft de studenten meer gelegenheid om dingen naast de studie te doen’, zegt LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout. ‘Studievertraging oplopen is nu heel erg duur omdat je elk jaar het wettelijk collegegeld moet betalen. Door flexstuderen krijgen studenten nu meer financiële ruimte: als je minder kunt studeren, betaal je ook minder.’
‘Het experiment is gericht op studenten die naast hun studie andere activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld in de medezeggenschap’, schrijft Bussemaker. ‘Of die zich door omstandigheden als ziekte of verantwoordelijkheden als mantelzorger of ouder niet volledig op hun studie kunnen richten.’ Volgens Berkhout staat de regeling echter open voor alle studenten van de instellingen die meedoen. ‘Iedereen kan het aanvragen.’
Er is wel een maximum gesteld aan de hoeveelheid studenten die flexibel studeert. Per jaar mag niet meer dan tien procent van het totaal aantal studenten van de deelnemende universiteit of hogeschool per studiepunt betalen.
De minister stelt dat zij ‘met het experiment onderzoekt of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, tot meer tevredenheid van de student, tot meer ontplooiingsmogelijkheden, en tot minder uitval.’
Berkhout was als Maagdenhuisbezetter nog fel tegen het plan. ‘Maar dat had te maken met de bekostiging van de studenten die flexstuderen.’ Universiteiten zouden mogelijk alleen per vak of punt gefinancierd worden en niet per student. ‘Dan is het een bezuiniging. Maar die zorg is weggenomen.’
Politieke steun kwam van coalitiepartijen VVD en PvdA die een motie indienden over het plan. De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam doen mee aan het experiment. Ook de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Tilburg hebben zich ingeschreven voor de pilot.
Amsterdamse studenten hebben inmiddels felle kritiek geuit op het experiment. ‘Het gevaar is dat het flexstuderen als stokpaardje wordt gebruikt om de bezuinigingen op studenten en het onderwijs goed te praten. Het flexstuderen is geen permanente oplossing, het is een pleister op een slagaderlijke bloeding’, schrijft Studentenunie ASVA.
De Universiteit Leiden loopt niet warm voor de pilot. ‘We doen niet mee aan het experiment’, aldus universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘We zijn heel druk met andere zaken die in onze ogen meer prioriteit hebben. Zoals bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing en ICT&Onderwijs-projecten.’
De experiment loopt van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2023. De Raad van State komt nog met een advies en de Eerste en Tweede Kamer gaan nog commentaar leveren op de pilot.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

6 Oktober 2016