Minder geld naar studenten

Miljoenennota is een ?gemiste kans?, aldus universiteiten

Foto Taco van der EbStudenten demonstreren in 2014 tegen de afschaffing van de studiefinanciering

22 September 2016

De grote lijnen uit de Miljoenennota: de Nederlandse overheid geeft dit jaar 261,9 miljard euro uit, en volgend jaar nog ietsje meer: 264,4 miljard. Er gaat meer geld naar defensie, politie en langdurige zorg. Vrijwel iedereen gaat er in koopkracht op vooruit, volgens de berekeningen.

Studenten met een bijbaantje kunnen profiteren van een hoger minimumjeugdloon voor 18- tot 20-jarigen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het onderwijs van die studenten betaalt, krijgt juist minder te besteden. Het gaat vooral minder geld uitgeven aan studiefinanciering. Dat was ook de bedoeling; daar was het leenstelsel voor ingevoerd. Dat geld zou vrijkomen voor hun onderwijs, maar volgend jaar gebeurt dat in elk geval nog niet. Zowel het hbo als het wetenschappelijk onderwijs moeten het zelfs met ietsje minder – tien à twintig miljoen - doen dan dit jaar. Dat heeft deels te maken met een verwachte daling in het aantal studenten: de uitgaven per student stijgen juist.

Het ministerie trekt ook 200 miljoen euro uit voor ‘politieke prioriteiten.’ De grootste post daarbij zijn betere arbeidsomstandigheden voor docenten, 55 miljoen daarvan zijn voor ‘het bevorderen van gelijke kansen’, waarvan 25 miljoen nog niet zijn geoormerkt. Op de post ‘onderzoek en wetenschappen’ is volgend jaar 75 miljoen minder te besteden dan in de 1025 miljoen van 2016.

Kortom: de overheid deelt cadeautjes uit, maar niet aan ons. De Miljoenennota (voor de die hards: hiero) wijst erop dat onderwijs en wetenschap zijn ontzien bij de eerdere bezuinigingen. ‘Investeringen in onderwijs zijn ook in tijden van budgettaire krapte belangrijk. Ondanks dat het kabinet in uitgaven heeft moeten snijden, is dit gelukt.’

Extra geld voor onderzoek moet van het bedrijfsleven komen. Staan die te trappelen, dan? ‘De internationaal achterblijvende private investeringen in research & development blijven hierbij een aandachtspunt voor de toekomst van Nederland.’

De belangenorganisaties van studenten en universiteiten zijn dan ook teleurgesteld. ‘Elke inkomensgroep wordt gecompenseerd, behalve studenten’, aldus het Interstedelijk Studenten Overleg in een persbericht. ‘Het lijkt op een feestje waar de student aan de deur wordt geweigerd.’

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vreest dat het leenstelsel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs bedreigt. ‘De rijksbegroting was een kans voor de minister om de onwenselijke effecten van het leenstelsel te herstellen, maar dat is niet gebeurd. De tweedeling in het onderwijs wordt zodoende nog groter’, aldus de organisatie.

Universiteitskoepel VSNU sprak van een ‘gemiste kans’ om fors te investeren in onderwijs en onderzoek. ‘Juist nu het kabinet overal extraatjes uitdeelt, verdienen onderwijs en onderzoek meer aandacht’, meent hun voorzitter Karl Dittrich. De VSNU wijst er in haar persbericht ook op dat universiteiten nu hun eigen geld investeren in onderwijsverbetering, terwijl ze daar leenstelselgeld voor zouden krijgen.BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

22 September 2016