Afvalbijdrage

22 September 2016

De bijdrage van dertig euro die Leidenaren moeten betalen voor het laten afvoeren van grofvuil, verdwijnt mogelijk weer in december. Dat meldt het Leidsch Dagblad. De zogenaamde kraakbelasting werd op 1 februari dit jaar pas ingevoerd. Voorheen werden de kosten verdeeld over alle inwoners, via de afvalstoffenheffing. Zelf wegbrengen bleef overigens gratis. Steeds meer gemeenteraadsleden horen sindsdien klachten over zwerfvuil. Vooralsnog verandert er niets, bleek in de vergadering van de gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. In een reactie op de klachten zei wethouder Paul Laudy over het tarief ‘dat de gemeenteraad daartoe besloten heeft, dus daar werken we mee.’ Wel wees hij erop dat er afgesproken is om in december de effecten over wat langere termijn te bespreken.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

22 September 2016