'Bsa mag student niet duperen'

Minister wil strenger toezicht op juiste toepassing regeling
15 September 2016

Universiteiten en hogescholen moeten ophouden met het marchanderen met het bindend studieadvies, dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze wijst erop dat alle onderwijsinstellingen zich dienen te houden aan de Wet op het hoger onderwijs (WHW). En dat gebeurt nu nog niet overal.

‘Ik wil er duidelijk over zijn dat studenten onder geen beding de dupe mogen worden van regelingen binnen de instelling die niet conform de wet zijn vormgegeven, ’ schrijft Bussemaker. ‘Het is in strijd met de wet als aan een tweede studieadvies een afwijzing wordt verbonden.’

De minister legt in de brief uit wat wel en niet mag. Opleidingen mogen aan iedere student maximaal één maal een bindend studieadvies geven. Het advies uitstellen door aan het einde van het eerste jaar ‘voorwaardelijke’ adviezen en dergelijke te geven, mag niet. De eis om de propedeuse in twee jaar te halen, is ook niet toegestaan.’

De minister gaat alle instellingen individueel informeren ‘over de juiste toepassing van het bsa’ en roept hen op ‘de eigen regelingen te controleren en waar nodig aan te passen.’

De minister gaat in de brief niet in op het experiment met het bsa in het tweede jaar. ‘Het experiment staat hier buiten’, mailt Michiel Hendrikx, woordvoerder van het ministerie. ‘Dat experiment loopt nog en wordt in 2018 geëvalueerd.’

Leiden doet echter niet meer mee. Na gerechtelijke uitspraken van het College van beroep voor het hoger onderwijs en felle kritiek van de Tweede Kamer en de universiteitsraad, besloot het college van bestuur per direct te stoppen met het bsa in het tweede jaar. ‘We kregen van alle kanten op ons donder, behalve van de minister’, vatte rector magnificus Carel Stolker het gedoe over de regeling onlangs samen.

Nu zijn er nog maar twee instellingen die meedoen met het experiment. De Gerrit Rietveld Academie en het Amsterdam University College van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

15 September 2016