'We kunnen jullie er niet afgooien'

Verantwoordelijkheid ligt nu volledig bij studenten, vindt rector Carel Stolker
8 September 2016

‘Jullie zullen het zelf moeten doen!’, zei rector magnificus Carel Stolker maandag tijdens de opening van het academische jaar tegen de studenten in de Pieterskerk. ‘Wij mogen jullie niet meer helpen.’

Door Vincent Bongers ‘We hebben een beetje gevochten met onze studenten de afgelopen jaren’, zei Stolker. ‘Het ging dan vaak over maatregelen om studenten wat vlotter te laten studeren. Dat was ook wel nodig. De uitval was erg hoog. Dat is nu wel verbeterd, al weet je niet zeker of dat dat door de genomen maatregelen komt.Het terugdringen van uitval was ook de wens van het ministerie van Onderwijs. We hebben dan ook prestatieafspraken, wat een ellendig woord overigens, gemaakt met de minister over het terugdringen van uitval.’
Stolker liet duidelijk merken dat het college van bestuur teleurgesteld is in de Tweede Kamer die zich verzet tegen rendementsmaatregelen.
‘Het bindend studieadvies in het tweede jaar, was een van deze maatregelen. Daar hebben we ontzettend voor op onze donder gehad. De Tweede Kamer vond het een slecht idee, de minister overigens niet. De universiteitsraad vond het niets, de studentenvakbonden ook niet. Toen besloten we er maar mee op te houden. De verantwoordelijkheid ligt nu volledig bij de studenten. We kunnen jullie er niet vanaf gooien, je kunt twaalf jaar doen over je studie. Al raad ik dat niet aan.’
Stolker ging ook in op onderzoek. ‘De verkiezingen komen er aan. Het leek ons een goed idee om extra impuls te geven aan onderzoek. Waar kunnen we als land in uitblinken? We hebben iets bedacht. De veertien universiteiten hebben gezamenlijk een plan gemaakt met de titel “De Digitale Samenleving”. We willen Nederland een stoot geven, leidend maken op dit gebied. Denk dan aan horloges en telefoons die onze lichaam en gezondheid monitoren. Of lantaarnpalen die kunnen kijken, luisteren en ruiken. We staan namelijk aan de vooravond van een digitale revolutie die iedereen raakt.
De universiteit gaat dan ook vier miljoen investeren in data science en intensief samenwerken met de andere universiteiten. ‘We nodigen bedrijven en organisaties uit om deel te nemen. Maar ook de overheid moet mee doen. We roepen het nieuwe kabinet op om de overheidsdoelstelling om 2,5 procent van het bruto binnenlands product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Dat betekent minimaal een miljard euro extra structureel investeren in onderzoek.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

8 September 2016