Master farmacie van start in september

9 Juni 2016

De nieuwe Leidse masteropleiding farmacie gaat in september echt van start. Eind mei gaf de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie haar goedkeuring, en daarmee het definitieve startschot. Het NVAO-stempel is nodig voor onder meer de geldigheid van de diploma’s en DUO-geld voor de studenten. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N). Het LUMC is ‘penvoerder’ van de opleiding. Dat heeft gevolgen voor het Onderwijs en Examen Reglement van de opleiding: bij de bèta’s is het vrij eenvoudig mogelijk om voldoendes te herkansen; bij het LUMC niet. De faculteitsraad van W&N had daar geen moeite mee, en keurde het Reglement goed.

Deel dit bericht: