Zetel blijft leeg

2 Juni 2016

Een van de zetels in de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen blijft meer dan een jaar onbezet. Dat bleek onlangs tijdens de raadsvergadering.

Per 1 augustus verlaat Jan Jansen de raad. Hij wordt onderwijsdirecteur van het instituut culturele antropologie. ‘Als onderwijsdirecteur kan ik niet ook in de raad zitten. Dan moet ik oordelen over mijn eigen beleid,’ aldus Jansen. Zijn zetel blijft vacant tot de volgende zittingsperiode omdat er geen vervangers meer op de ‘kieslijst’ staan. Er waren namelijk al eerder een aantal wisselingen geweest in de samenstelling van de personeelsgeleding. Een mogelijke vervanger moet wel op deze lijst staan.
Dat betekent dus dat het personeel tot 1 september 2017 een vertegenwoordiger minder in de raad heeft. ‘Extra alertheid van de overige leden is dus nodig,’ aldus decaan Hanna Swaab. Het belang van aanwezigheid van de andere leden werd nog eens benadrukt. Het behalen van het quorum is nu iets lastiger geworden. Mocht het tot een hoofdelijke stemming komen, dan kan het ontbreken van een raadslid een bepalende rol spelen. Maar deze situatie komt haast nooit voor. VB

Deel dit bericht: