Voldoendes herkansen mag

Bij Geesteswetenschappen, maar wel beperkt
26 Mei 2016

Voortaan mogen studenten bij Geesteswetenschappen tentamens herkansen waarvoor ze een voldoende hebben gehaald.

Door Marleen van Wesel Dat staat in de Onderwijs en Examenregelingen (OERen) voor komend collegejaar. Gisteren stemde de faculteitsraad eindelijk unaniem in met de nieuwe regels.
Eerder bleek het herkansen van voldoendes een breekpunt voor de raad en het bestuur, bij het vaststellen van de nieuwe OERen. Sinds dit jaar mogen faculteiten zelf kiezen of voldoendes herkanst mogen worden. Bij Geesteswetenschappen zijn de meeste studentraadsleden voorstander, maar de commissie onderwijs, adviesorgaan van het bestuur, nadrukkelijk niet. In maart werd de stemming over de OERen nog uitgesteld. Tijdens de overlegvergadering van april bleek dat het bestuur wel íets wilde toegeven, maar niet genoeg voor de raad. Zo zou in de handreiking van het bestuur uiteindelijk het laatste cijfer tellen, en niet het hoogste. ‘Dat was een belangrijke eis voor ons’, benadrukt vice-decaan Egbert Fortuin nog eens.
Ook in de uiteindelijke regeling zijn wel wat beperkingen gesteld. De herkansingsmogelijkheid geldt bijvoorbeeld alleen bij schriftelijke tentamens, in hetzelfde collegejaar en alleen tijdens de bachelor. Voldoendes voor scripties, presentaties en onderdelen van de masteropleiding kunnen dus niet herkanst worden. Tenzij er overigens toestemming is geregeld bij de examencommissie.
Dat is hoe het momenteel al werkt, ook op andere faculteiten. In eerdere discussies werd door het bestuur herhaaldelijk verwezen naar de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, waar die route regelmatig wordt gebruikt. De raadsleden vonden dat niet volstaan. Nu is de herkansingsmogelijkheid dus officieel vastgelegd: met een maximum van drie pogingen gedurende de bachelorstudie en het hoogste cijfer telt uiteindelijk. ‘Het was belangrijk om door te gaan’, verklaart Fortuin. ‘We moeten niet de hele OER blokkeren op basis van één artikel.’

Deel dit bericht: