Voldoendes herkansen breekpunt bij Geesteswetenschappen

Faculteitsraad stemt niet in met nieuwe OERen

2 Mei 2016

‘Als er straks geen regels zijn, wat is dan de regel waaraan we ons moeten houden?’ vroeg vice-decaan Egbert Fortuin zich af tijdens de laatste faculteitsraadsvergadering van Geesteswetenschappen. Een reële vraag: het bestuur en de raad slaagden er niet in de nieuwe facultaire Onderwijs en Examenregelingen, oftewel: de OERen, voor 2016-2017 vast te stellen. Breekpunt: het herkansen van voldoendes. Bij sociale wetenschappen kwamen ze er wel uit.

Sinds dit jaar mag elke faculteit zelf kiezen of voldoendes herkanst mogen worden. Dat wordt vervolgens vastgelegd in de OERen, waarop de faculteitsraad instemmingsrecht heeft. Bij Geesteswetenschappen zijn de meeste studenten uit die raad voorstander van het standaard mogen herkansen van voldoendes, maar de Commissie Onderwijs, adviesorgaan van het bestuur, nadrukkelijk niet. Voldoendes herkansen is in principe al mogelijk, met toestemming van de examencommissie. ‘Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen werkt die route vrij gemakkelijk’, zei Fortuin. Maar dat volstaat niet voor de studenten. ‘Het is vreemd dat iedereen twee kansen krijgt, behalve wie bij de eerste kans al een voldoende haalt’, argumenteerde Christianne Alvarado van studentenpartij LVS tijdens de vorige vergadering in maart al. De stemming stond toen ook op de agenda, maar werd uitgesteld nadat er geen overeenstemming werd bereikt. ‘Een ingewikkelde kwestie voor de decanen’, aldus Fortuin nu, voorafgaand aan de tweede poging. Het bestuur bleek de studenten toch iets tegemoet te zijn gekomen, met een voorstel waarin voldoendes wél standaard herkanst kunnen worden, maar onder strikte voorwaarden. Zo zou alleen het laatste cijfer tellen, en niet het hoogste. ‘Het is niet de bedoeling dat studenten de herkansingsmogelijkheid te licht opnemen’, lichtte Fortuin toe. Ook zou er slechts een beperkt aantal voldoendes herkanst mogen worden, en het zou niet gelden voor werkstukken, want dat zijn immers geen momentopnames.
Nadat de vergadering kort werd geschorst voor een proefstemming, meldde raadsvoorzitter Jan Sleutels aan het bestuur dat de nieuwe OERen alleen op een meerderheid kunnen rekenen zónder de voorwaarden dat het laatste cijfer telt en dat er een maximum op het aantal herkansingen komt. Tot een officiële stemming besloot het bestuur niet meer over te gaan. De nieuwe regels zouden per 1 september moeten gelden, maar de patstelling heeft al eerder gevolgen. ‘Per 1 juni moet bepaalde informatie over het komende collegejaar al op de universiteitswebsite staan’, zei decaan Wim van den Doel. Hij meldde dat het bestuur zich nu eerst gaat beraden ‘op allerlei vormen van conflictbeslechting’. Bemiddeling en het inroepen van de Raad van Toezicht noemde hij als voorbeelden. ‘De raad wenst het bestuur veel succes’, besloot Sleutels. Omgekeerd wenste de decaan de raad ‘veel sterkte’.
Ook bij Sociale Wetenschappen stonden de OERen deze week op de agenda. En ook daar leek het er even op dat de faculteitsraad niet met de OERen in zou stemmen, omdat de opleiding psychologie als enige opleiding had vastgelegd dat voldoendes daar niet herkanst mochten worden. Als de raad niet in zou stemmen, moest volgens vice-decaan Paul van Nieuwenburg contact gezocht worden met de opleidingsdirecteur van psychologie. ‘Ik schrik van de power die we hier nu hebben’, zei bijzonder hoogleraar Jos van Brosschot namens de personeelsgeleding. De raad wilde de autonomie van de opleidingscommissie respecteren, en vertrouwde erop dat de opleiding goede redenen zou hebben om van de model-OER af te wijken. In de toekomst vraagt de faculteitsraad echter om een toelichting, als opleidingen besluiten om van de model-OERen af te wijken, om te voorkomen dat de faculteitsraad op basis van weinig informatie dwars gaat liggen.

MVW, PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

2 Mei 2016