Salaris hoogleraren

14 April 2016

Hoogleraren mogen niet meer verdienen dan ministers. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft daarvoor een conceptwetsvoorstel gepubliceerd. Momenteel geldt er vanuit de Wet Normering Topinkomens (WNT) al een plafond, ter hoogte van een ministerssalaris van 179 duizend euro, voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector. Ook voor de rector magnificus van de Universiteit Leiden bijvoorbeeld. Dat wil Plasterk dus flink uitbreiden, onder meer naar hoogleraren en presentatoren bij de publieke omroep. Voor artsen en luchtverkeersleiders zal de wet niet gelden en er zijn ook uitzonderingen mogelijk, wanneer de volledige ministerraad het ermee eens is. Volgens het laatste jaarverslag, over 2014, had de Universiteit Leiden één medewerker ‘van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat’. Het betrof een ‘eenmalige vertrekregeling’ van een universitair hoofddocent die sinds 1985 in dienst was.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

14 April 2016