Minder werkloze afgestudeerden

14 April 2016

Het hoger onderwijs in Nederland staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Inspectie voor het Onderwijs, dat gisteren gepresenteerd werd.

Het aantal studenten dat de laatste jaren begon aan een opleiding in het hoger onderwijs daalde licht. Vooral op het hbo overigens, doordat er minder doorstroom vanuit het mbo is. Ook het aantal hbo’ers dat doorstroomt naar een universitaire master is de laatste jaren wat gedaald. Nu ligt het iets onder de zeven procent.

Van de eerstejaarsstudenten aan de universiteit viel in collegejaar 2013-2014 zeven procent uit. Op het hbo was dat zeventien procent. 28 procent van de uitgevallen wo’ers en 22 procent van de hbo’ers schreef zich het jaar daarna voor een andere opleiding in, en nog eens respectievelijk vijf en zes procent het jaar dáárna. Van de wo-studenten die in hun tweede jaar nog aan boord waren, haalde 68 procent binnen vier jaar een bachelordiploma in 2013-2014, een kleine stijging ten opzichte van een jaar eerder. Op het hbo was dat 57 procent, een kleine daling juist, volgens schoolbestuurders vanwege de aangescherpte diploma-eisen.

De werkloosheid anderhalf jaar na het afstuderen nam onder hbo’ers en wo’ers iets af, maar het verschilt per richting: ‘Afgestudeerden van de medische studies kennen bijna geen werkloosheid, bij de alfa-studies is in 2015 anderhalf jaar na hun afstuderen 7 procent werkloos’, staat in het rapport.

Over het algemeen is de onderwijsinspectie best positief gestemd over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat komt deels door het accreditatiestelsel dat in 2011 is ingevoerd, dat opleidingen keurt aan de hand van een aantal eisen. ‘Financieel staat het hoger onderwijs er momenteel goed voor’, constateert de inspectie verder. De inspectie ontving bovendien minder klachten over het hoger onderwijs in 2015: 138, tegenover 149 in 2014.

MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

14 April 2016