Partij SGL wordt ONS Leiden

Studenten willen met nieuwe naam 'volwassen worden'
24 Maart 2016

Studentenpartij SGL verandert haar naam in Ondernemende Studenten Leiden. Een deel van de leden van studentenpartij BeP, waaronder universiteitsraadslid Sander van Diepen, stapt over naar ONS Leiden. Van een fusie van SGL met BeP is echter geen sprake, aldus het BeP-bestuur.

Door Vincent Bongers ‘We vonden dat er nieuwe wind moest waaien’, zegt Niels Westera, die voor SGL in de universiteitsraad zit, over de naamsverandering. ‘We willen volwassener worden. SGL is een partij die zich altijd inzette voor de actieve student die zich naast zijn studie wil ontwikkelen. Dat doen we nog steeds, maar we willen het breder trekken en ons profileren als een partij die meer punten belangrijk vindt. En daar hoort een nieuwe naam bij.’
‘De internationale student moet beter worden vertegenwoordigd’, zegt Maud Pols, medeoprichter van ONS Leiden en voorzitter van de SGL-fractie in de universiteitsraad. ‘Verder willen we er voor zorgen dat de universiteit duurzamer wordt.’ Westera: ‘Dat moet een integraal onderdeel wordt van het universitair beleid.’
Opvallend is dat Sander van Diepen, het enige BeP-lid in de universiteitsraad, overstapt naar ONS Leiden. ‘Er zijn teveel partijen’, legt Van Diepen uit. ‘Op heel veel punten zijn SGL en BeP het eens. Alle studenten hebben bijvoorbeeld last van rendementsmaatregelen van het college. We zijn dan ook gaan praten over een samenwerking. Er is nog geen sprake van een fusie. Daar is pas sprake van als de ALV van BeP deze goedkeurt.’
‘Als een student tijdens de campagne vier partijen vrijwel hetzelfde hoort roepen, dan is dat verwarrend en versterkt het de medezeggenschap niet’, aldus Pols. ‘Het is verstandiger om de krachten te bundelen. Als er maar drie partijen zijn, schept dat duidelijkheid.’
Volgens een deel van de BeP-leden gaat de partij echter helemaal niet verdwijnen. ‘Er is helemaal geen fusie op handen’, zegt Bert van Laar, faculteitsraadslid bij Geesteswetenschappen. ‘Er is niets aan de hand’, zegt BeP-voorzitter Koen Giezeman. ‘We hebben op 27 januari een ALV gehad en toen is de fusie aan bod gekomen. Dat idee is toen afgewezen.’
‘We hebben er toen informeel over gesproken’, reageert Van Diepen. ‘Het stond niet op de agenda.’
Van Laar: ‘We hebben onze eigen speerpunten en identiteit. De sfeer tijdens de vergadering was: “Waarom hebben we het hier eigenlijk over?” Van Diepen heeft kennelijk vervolgens zijn conclusies getrokken.’ ‘Later is er nog een voorstel tot fusie gekomen van SGL aan het bestuur van BeP’, zegt Giezeman. ‘Maar dat was veel te laat, want de lijsten voor de verkiezingen moesten al worden ingeleverd. Na de verkiezingen staan we open voor voorstellen.’
Van Laar noemt het geen scheuring in de partij. ‘Zo zwaar is het niet. Een persoon heeft ervoor gekozen om bij een andere partij zijn heil te zoeken.’ Volgens Pols ligt dat anders: ‘Een groot deel van de BeP-leden heeft aansluiting gevonden bij ONS Leiden. Een klein groepje niet.’
Belangrijk punt is wel dat BeP niet meedoet aan de verkiezingen voor de universiteitsraad. ‘We zijn niet op alle faculteiten even sterk en maken weinig kans op een zetel in de universiteitsraad’, zegt Giezeman. ‘We hebben ons geconcentreerd op het samenstellen voor mooie lijsten voor Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. En dat is gelukt.’ Op de vijf andere faculteiten doet BeP niet mee. Van Diepen: ‘Bij FSW en Geesteswetenschappen waren de BeP-lijsten al rond. Bij de andere faculteiten niet. Daar staan de BeP-leden op de lijst van ONS Leiden. Een deel van de BeP-leden heeft zich al aangesloten. Het bestuur heeft begrip voor onze standpunten. Het is in goed overleg gegaan.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

24 Maart 2016