Brief: Studentenorganisaties over de NS

Geacht College van Bestuur,

Met verbazing vernamen wij via de media dat de NS in gesprek was met hogeronderwijsinstellingen om studenten uit de spits te krijgen door de roosters aan te passen. In het verleden heeft de Universiteit Leiden aangegeven niets te zien in de plannen van de NS. De reden hiervoor was dat het uur van 9-10 gewoon gebruikt moest worden wegens de capaciteit van de universiteit. Daarom verbazen wij ons erg dat de universiteit van kant lijkt veranderd. Er heeft vorige week al een gesprek plaatsgevonden tussen de heer van Boxtel van de NS en het universiteitsbestuur over dit uit de mottenballen getoverde plan. Afgelopen dinsdag werd dit voorstel bij het College van Bestuur besproken in de vergadering. In Nijmegen en Utrecht blijkt dat studentenorganisaties en medezeggenschapsraden hier niet bij zijn betrokken, daarom sturen wij deze open brief. Dit plan zou voor studenten veel kunnen veranderen en daarom moet hun mening zwaarwichtig worden meegenomen. Als hogeronderwijsinstelling zou de universiteit in ieder geval een goede discussie niet uit de weg moeten gaan. We zouden daarom graag een gesprek willen over dit plan en de positie van het College van Bestuur.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Leidse Studenten Belangen organisatie 2015/2016

Freek Carstens, voorzitter

Maico Mariën, secretaris

Danique Reidsma, penningsmeester

Renee van Elk, algemeen lid

De Leidse Studenten Belangenorganisatie werpt zich op als belangenbehartiger van alle studenten van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en Webster University.

Deel dit bericht:

Voorpagina

'Welke actie?'

Omdat de NS kampt met overvolle treinen, gaat de universiteit peilen of er …

Achtergrond

De vrouwen van IS

Terrorismedeskundige Seran de Leede onderzoekt de rol van vrouwen in extremistische …

Het is genoeg geweest

Albert Heringa werd vervolgd, omdat hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar doodswens. …

Wetenschap

Aangeleerd geilen

Kaarsjes, rode lingerie, blauwe ogen: wat we opwindend vinden is grotendeels …

Nieuws

B

‘Ik ga niet buitenom voor een kroket’, stelde decaan Geert de Snoo maandag …

English page