Werkgroepen meer geld

Middelen uit leenstelsel naar zoveel mogelijk studenten
3 Maart 2016

Meer contacturen, bijvoorbeeld in de vorm van werkgroepen, daar mogen de middelen uit het studievoorschot naartoe, als het aan de universiteitsraad ligt. ‘In de week voor de medezeggenschap heb ik meerdere malen gehoord van studenten, dat er te weinig werkgroepen worden gegeven’, zegt studentraadslid Maria Tichelaar (LVS).

Door Marleen van Wesel Een onderdeel van de wet studievoorschot, beter bekend als: het leenstelsel, is instemmingsrecht voor de universitaire medezeggenschap, op hoofdlijnen van de begroting. Na onduidelijkheid of dit ook voor faculteitsraden geldt, deed het college van bestuur vorige maand een eerste toezegging. Er was in elk geval niets op tegen dat de raden instemmingsrecht krijgen op bestedingen met geld dat uit het studievoorschot vrijkomt.
Voor collegejaar 2016-2017 gaat het nog om een voorschot van de universiteit, van tien miljoen euro. Zeven miljoen gaat direct naar de faculteiten. Drie miljoen zou naar verschillende projecten gaan, zoals lopende programma’s als diversiteit en excellentieonderwijs, was het voorstel van het college.
Daar was de universiteitsraad het niet mee eens. Maandag kwamen de raadsleden bijeen om te overleggen. ‘Dit geld moet aan zoveel mogelijk studenten ten goede komen’, vatte raadslid Joop de Kort (Abvakabo) de verschillende geluiden samen. En dat is bij diversiteitsbeleid en excellentieonderwijs nou juist niet het geval. Arbeidsmarktvoorbereiding en het verbeteren van Engels van studenten werden als alternatief genoemd. ‘Drie miljoen is ook weer niet véél geld’, waarschuwde Tichelaar. ‘We willen liever één probleem kiezen en dat goed oplossen’, beaamde raadslid Gareth O’Neill (PhDoc.). Uiteindelijk sprak de raad een voorkeur uit voor het verhogen van het aantal contacturen. ‘Met één extra werkgroep, schieten mijn contacturen al met twintig procent omhoog’, zei Tichelaar.
Het onderwijs wordt daarmee kleinschaliger, en er zal geld naar gekwalificeerde docenten moeten gaan. ‘Docenten moeten voorbereid zijn op het geven van onderwijs’, lichtte raadslid Joost Augusteijn (Abvakabo) toe. Bij zijn opleiding, geschiedenis, gebeurt dat al, door middel van cursussen. ‘Maar het komt ook voor dat masterstudenten worden ingezet voor de colleges aan bachelorstudenten. Soms gaat dat heel goed, maar soms is het een kwestie van trial and error.’
Een deel van de drie miljoen was al eerder gereserveerd voor het uitbreiden van de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

3 Maart 2016