Brief: Studiebegeleiding

De notitie Studiebegeleiding van de Studenten Groepering Leiden en Universitair Belang ter bespreking in de Universiteitsraad en het College van Bestuur, en ook de berichtgeving daarover in Mare (Eén adviseur op duizend studenten, Mare 18), wekken ten onrechte de indruk dat bachelorstudenten psychologie onvoldoende studiebegeleiding krijgen. Feitelijk kunnen de 1700 bachelorstudenten psychologie een beroep doen op drie studieadviseurs plus een medewerker internationalisering. Hun gezamenlijke aanstelling van 2,45 fte voldoet aan de normen in de genoemde notitie. Bovendien spelen docenten een cruciale rol bij de studiebegeleiding. Ingegeven door het groeiende aantal begeleidingstaken en ook door inhoudelijke overwegingen, zijn bepaalde begeleidingstaken bij docenten belegd. In totaal zijn daarmee 912 docenturen gemoeid, omgerekend 0,6 fte. In hun rol van mentor voeren docenten intakegesprekken met beginnende bachelorstudenten. De docenten voeren vervolgens tweemaal per jaar individuele mentorgesprekken met hun studenten, die zij gedurende het gehele eerste studiejaar begeleiden in de cursus ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’ en het gehele tweede studiejaar in de cursus ‘Perspectief op Carrièreplanning’. Zij verwijzen studenten met problemen naar de studieadviseurs, wanneer de studenten niet uit eigen beweging gaan. Tenslotte bieden de facultaire POP-corner, o.a. in de vorm van een buddysysteem en workshops studievaardigheden en timemanagement, en het facultaire Scriptieatelier extra ondersteuning. Al met al kunnen bachelorstudenten psychologie dus rekenen op vele vormen van studiebegeleiding.

Dr. Arjaan Wit,
Opleidingsdirecteur Psychologie

In deze rubriek kunnen lezers in maximaal 300 woorden reageren op artikelen in Mare. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren. Over weigering wordt niet gecorrespondeerd. Mail naar redactie@mare.leidenuniv.nl

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Wetenschap

Rubrieken

English page