Tentamens worden beter bewaard

18 Februari 2016

Geesteswetenschappen gaat erop toezien dat gemaakte tentamens voortaan drie jaar bewaard worden, in het archief in de kelder van het Lipsius. Dat staat in de nieuwe archiveringsprocedure.

In de prullenbak, met studenten mee naar huis of op de werkkamers van docenten: tentamens belanden na het invoeren van de cijfers lang niet altijd in het archief, volgens een memo van de afdeling studenten- en onderwijszaken van Geesteswetenschappen. Dat bleek bij de laatste onderwijsvisitatieronde. Het college van bestuur schrijft in de archiveringsnota van de universiteit een minimale bewaarperiode van twee jaar voor. Voor de zekerheid wil Geesteswetenschappen nu een termijn van drie jaar gaan hanteren. Daarna worden de documenten vernietigd.

Een nieuwe archiveringsprocedure die voor de tentamens vanaf dit collegejaar zou moeten ingaan, kwam vorige week ter kennisname langs in de faculteitsraadsvergadering. Raadslid en docent Erik Schoorlemmer had enkele aanmerkingen: ‘Ik mis het toegangsprotocol tót het archief. Bijvoorbeeld wanneer je een oud tentamen wil bekijken, om een student te helpen bij de voorbereiding op een herkansing.’ Antwoordmodellen zouden wat Schoorlemmer betreft juist nog wat minder toegankelijk moeten worden. ‘Het antwoordmodel, dat is de heilige graal voor studenten. Misschien kan dat anders opgeborgen worden? Apart, in een digitale kluis, en de rest in een archiefkast?’

Vice-decaan Egbert Fortuin gaat de punten met studenten- en onderwijszaken bespreken. Tot slot merkte Schoorlemmer op: ‘Dit protocol levert wel meer werklast op, voor de onderwijsadministratie en studieadviseurs.’

MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Februari 2016