Studenten krijgen iets meer macht

Kamer stemt in met meer medezeggenschap
18 Februari 2016

De Tweede Kamer heeft officieel ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs om de medezeggenschap wat meer macht te geven. Daarin ook: collegegeldvrij besturen, en student-assessoren voor het HBO. Tentamencijfers laten vallen wordt lastiger.

Deze wet regelt dat opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen op bepaalde onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen (OERen). De commissies hadden slechts adviesrecht. Wel is het volgens de minister van belang dat studenten niet zelf beslissen over de eisen waaraan ze moeten voldoen.

Verder krijgt de medezeggenschap iets meer invloed op het aanstellen van bestuurders. Bij het benoemen van een bestuurder moet tenminste een student en een personeelslid uit de medezeggenschap deel uitmaken van de sollicitatiecommissie. Deze commissie doet dan een niet-bindende voordracht.

In de wet wordt ook meer rekening gehouden met studenten die een fulltime bestuursjaar doen. De minister maakt het mogelijk dat deze studenten een jaar lang geen collegegeld hoeven te betalen. Ze mogen geen tentamens doen, maar behouden wel hun ov-kaart en kunnen blijven lenen.

Het laten vervallen van tentamencijfers wordt lastiger. Dat mag alleen nog maar als de kennis aantoonbaar verouderd is. Dit is van belang in Leiden omdat hier nog wel eens gesteggeld wordt over de geldigheidsduur van tentamens.

Het wetsvoorstel werd dinsdag met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de PVV, SGP en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden tegen. De wet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. De senatoren kijken vooral naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Het is de verwachting dat er ook in de Eerste Kamer ruime steun is voor de wet.

Het besluit valt zo in de ‘week van de medezeggenschap’, door leden van verschillende universitaire raden uitgeroepen om hun zichtbaarheid te vergroten. ‘We doen heel veel’, aldus universiteitsraadslid Sander van Diepen. ‘Maar meestal zien studenten en medewerkers dat niet. Alleen tijdens de verkiezingen is de medezeggenschap echt zichtbaar. Dat willen we veranderen’

Op verschillende faculteiten staan daarom voorlichtingskraampjes, en voor aanvang van sommige colleges wordt een promotiefilmpje getoond. Van Diepen: ‘Daarin wordt kort uitgelegd welke organen er zijn, en wat ze doen. Daarnaast gaan we ook actief op zoek naar input.’

‘Ze was gewoon o-ver-al tevreden over. Over alles? Hoe dan?’, zegt Nicchelle Buyne, faculteitsraadslid bij Geesteswetenschappen, die net met een studente Engels heeft staan praten. Volgens haar lopen de meeste studenten wel met ideeën rond over wat er beter kan. ‘Maar ze denken vaak dat ze de enige zijn die daarmee rondlopen, of ze weten niet waar ze ermee naartoe moeten.’ Daarom worden ideeën van studenten en medewerkers op een flipboard genoteerd.

‘Universiteit niet als laboratorium voor onderwijsexperimenten, zoals het tweedejaars BSA en een 7 gemiddeld voor doorstroommaster’, staat er bijvoorbeeld op het bord. Een andere student wil betere catering, met goedkopere en veganistische opties. Ook vragen de studenten om meer computers. Universiteitsraadslid Wieneke Jansen: ‘Het is belangrijk dat studenten weten dat de medezeggenschap écht ergens over gaat. Van de politiek krijgen we steeds meer invloed. We mogen nu bijvoorbeeld meespreken over de verdeling van het geld dat door het studievoorschot vrijkomt.’

Door Vincent Bongers en Petra Meijer

Zie ook: Kamer: 'Meer macht medezeggenschap'

 

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Februari 2016