Reuring over lerarenopleiding

18 Februari 2016

‘Er is reuring onder de opleidingsvoorzitters bij Geesteswetenschappen, over de tweejarige educatieve masters. Die vallen straks onder de verantwoordelijkheid van het ICLON’, meldde raadslid Saskia Lensink in de laatste faculteitsraadsvergadering.

Minister Bussemaker presenteerde vorige maand een aantal plannen om meer studenten naar het onderwijs te trekken, waaronder een nieuwe tweejarige lerarenmaster, die direct na de bachelor te volgen is.

In Leiden gebeurt dat bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing, oftewel: het ICLON. Raadsvoorzitter Jan Sleutels verduidelijkt: ‘Momenteel volgt een student eerst een master wijsbegeerte, en daarna nog een eenjarige ICLON-master ter verdieping. Straks is alles ondergebracht bij het ICLON, is er dan nog een kwaliteitswaarborg?’

‘Het ligt ingewikkelder en genuanceerder’, reageert decaan Wim van den Doel. ‘De tweejarige master komt náást de stapelvariant.’ Bovendien wijst hij erop dat niet alleen onderwijskundigen op de educatieve masters toezien, maar ook mensen uit het vak.

‘Toch is menige opleiding bevreesd voor de nieuwe situatie’, benadrukt Sleutels. ‘Er is een informatie-achterstand wat betreft de structuur’, verklaart vice-decaan Egbert Fortuin.

In het ICLON-regelement is momenteel al opgenomen dat de opleidingscommissies van de eenjarige variant uit ten minste twee vakdidactici moeten bestaan. Ook heeft het ICLON een bestuursraad, waarin de decanen van alle faculteiten zitting hebben.

MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Februari 2016