Researchmaster onvoldoende

Kwaliteitszorg bij politicologie te informeel geregeld

18 Februari 2016

De researchmaster political science and public administration heeft een onvoldoende gekregen van opleidingenkeurder Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Volgens de visitatie­commissie is de kwaliteitszorg bij de studie niet in orde. De opleiding heeft inmiddels een herstelplan ingediend.

Door Vincent Bongers Het gaat om een tweejarige master waarin studenten worden klaargestoomd om onderzoek te doen. Studenten kiezen voor de track political science of de track public administration. Het is een kleine opleiding die jaarlijks tussen de vijf á tien studenten trekt.
De commissie geeft de master op twee van de drie categorieën een onvoldoende: onderwijsleeromgeving en toetsing.
Ovmdat de procedure nog loopt, wil de NVAO geen inhoudelijk commentaar geven op de tekortkomingen van de master. De opleiding zelf reageert wel. ‘Het is nooit leuk om een onvoldoende te krijgen’, zegt opleidingsdirecteur en universitair docent internationale betrekkingen Niels van Willigen. ‘We waren in eerste instantie verbaasd over de scores. Bij de vorige visitatie in 2010 was de commissie nog positief, en sindsdien is er niet zoveel veranderd. Maar toen we het rapport van de commissie lazen werd duidelijk wat het probleem was.’
De kwaliteit van de opleiding en de docenten is in orde, aldus Van Willigen. ‘Er zijn geen ongelukken gebeurd. Onze studenten komen goed terecht. De commissie is echter kritisch op het waarborgen van de kwaliteit. De docenten spreken elkaar regelmatig over de opleiding, maar dat gaat heel informeel. In visitatieland ligt de laatste tijd juist erg de nadruk op het vastleggen van controlemechanismen op de kwaliteit van een opleiding. Als docenten elkaar in een informele setting over de master spreken, ziet de commissie dat niet terug in de papieren. Dat overleg moet geformaliseerd worden. Het opleidingsbestuur moet meer en duidelijker sturing geven aan de master. En laten zien direct te kunnen ingrijpen mocht er iets misgaan.’
De commissie stelt verder dat er te weinig punten zijn verbonden aan de scriptie. ‘Daar staat nu 20 van de 120 EC voor. Er moet meer nadruk op komen te liggen.’
Deelnemers aan de researchmaster kunnen ook vakken kiezen die studenten van de “gewone” master volgen. ‘De commissie wil dat er in deze aanschuifvakken een duidelijkere differentiatie komt tussen studenten die de reguliere master volgen, en researchmaster-studenten.’
En dat gaat het bestuur ook doen. ‘Van de zaken die de commissie aankaart, zijn we niet geschrokken. Die zijn goed te repareren en we hebben inmiddels een herstelplan naar de commissie gestuurd. Het voordeel van een kleine opleiding is dat het relatief makkelijk is om aan de knoppen te draaien.’ De NVAO laat per mail weten dat na ontvangst van het plan ‘wordt besloten over het wel of niet toekennen van een herstelperiode’.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Februari 2016