Kamer: 'Meer macht medezeggenschap'

11 Februari 2016

De Tweede Kamer stemde over tientallen amendementen die de medezeggenschap in het hoger onderwijs moeten versterken. Vooral opleidingscommissies krijgen meer macht.

Volgende week wordt er gestemd over een onderwijswet die de medezeggenschap van instellingen moet versterken. Dinsdag stemde de Kamer al over tientallen amendementen. Slechts tien daarvan konden op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen.
De Kamer ziet graag dat de macht van opleidingscommissies wordt vergroot. In plaats van adviesrecht, krijgt de opleidingscommissie daarom instemmingsrecht op bepaalde onderdelen van de zogeheten OER, het examenreglement van een studie. De minister gaf vorige week aan dat zij zich daarin kon vinden, zolang studenten niet zelf beslissen over de eisen waaraan zij moeten voldoen. Instemmingsrecht op een van de onderdelen van de OER werd door haar dan ook afgeraden, maar de initiatiefnemers hebben het amendement niet gewijzigd.
Bij de benoeming van een nieuw bestuurslid, wil de Kamer dat ten minste een student en een personeelslid uit de medezeggenschap deel uitmaken van de sollicitatiecommissie die een niet-bindende voordracht doet.
Er is ook goed nieuws voor studenten die een bestuursfunctie doen. Met de wetswijziging zouden ze een jaar lang geen collegegeld hoeven te betalen. Ze mogen geen tentamens doen, maar houden de mogelijkheid om geld te lenen. In de wet zal ook de mogelijkheid worden opgenomen om op hogescholen een studentassessor aan het college van bestuur toe te voegen. Het initiatief daarvoor ligt bij de medezeggenschap. Die mag bovendien zelf bepalen welke informatie zij nodig heeft, in plaats van dat het college van bestuur dat doet.
Tot slot wordt het minder makkelijk om tentamencijfers te laten vervallen. Kennis moet aantoonbaar verouderd zijn en de instellingen moeten rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Tot slot vervalt de meldplicht van toezichthouders aan de onderwijsinspectie, om te voorkomen dat toezichthouders hun verantwoordelijkheden zo kunnen afschuiven. PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

11 Februari 2016