Alle colleges in het Engels?

Discussie over nieuwe bachelor Wiskunde en Natuurwetenschappen

Bart Braun
11 Februari 2016

De bètafaculteit wil een Engels­talige bachelor. Betekent dat ook meer Engels voor de andere studenten? ‘Ze hebben het al moeilijk genoeg als de colleges in het Nederlands zijn.’

De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft plannen voor een brede en internationale Bachelor of Science-opleiding. Dat bleek maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering. Hoe de opleiding er gaat uitzien, is nog onduidelijk: vicedecaan Han de Winde hoopt later dit jaar een eerste schets te kunnen laten zien. De faculteit streeft ernaar de studie op 1 september 2017 te laten beginnen.

Het idee is een volledig Engelstalige bachelor, die toegang moet bieden tot verschillende bèta-masters. ‘Er bestaan al brede bachelors met een bèta-insteek, maar daarmee mag je onze masteropleidingen niet in’, verduidelijkte De Winde. Hoe de eindtermen er precies uit moeten zien om dat wel mogelijk te maken, is hij nog aan het uitpuzzelen.

Over één ding is hij al wel zeker: alles gaat in het Engels; mede omdat de faculteit op de markt van internationale studenten mikt.

‘Als er bij bestaande studies geschikte propedeusevakken in het Nederlands zijn, zullen we moeten investeren om die in het Engels te geven.’

‘Krijgen de Nederlandse studenten dan ook les in het Engels? Dat zou kwalijk zijn’, meende faculteitsraadslid Marcellus Ubbink.

De Winde: ‘Ik wil persoonlijk dat uiteindelijk al ons onderwijs in het Engels gegeven wordt.’ Hij beseft wel dat dat niet zomaar gaat: ‘In Groningen hebben ze dat recent gedaan, en ze zijn zich een hoedje geschrokken. We zien bij onze eigen studenten grote niveauverschillen in het Engels, ook binnen één opleiding. Daar moeten we wel iets mee.’

De studentgeleding zag dat wel zitten: ‘Dan sluiten eindelijk de colleges aan op de boeken.’

De personeelsleden in de raad keken zuiniger. Farmacoloog Erik Danen: ‘Je zou studenten eens moeten confronteren met hun onbegrijpelijke tentamen-antwoorden in het Engels.’

Chemicus Ubbink: ‘Ze hebben het al moeilijk genoeg als de colleges in het Nederlands zijn. Het niveau waarop ze Nederlands beheersen is overigens ook al heel verschillend.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

11 Februari 2016