Raadsleden hoeven geen macht

Rechten vindt instemmingsrecht onbelangrijk
17 December 2015

Het instemmingsrecht op de begroting is niet van groot belang voor studenten in de faculteitsraad Rechten. Ze willen graag meer achtergrondinformatie over de financiën van de faculteit.

Door Vincent Bongers Tijdens de raadsvergadering van maandag begon decaan Rick Lawson zelf over het instemmingsrecht. ‘Volgens de Wet op het hoger onderwijs heeft de faculteitsraad dezelfde bevoegdheden als de universiteitsraad, maar dan op facultair niveau. Instemmingsrecht op delen van de begroting is dus mogelijk.’
Dat recht is verbonden aan het sociaal leenstelsel. Het is bedoeld om studenten en medewerkers meer macht te geven. Zij kunnen er dan beter voor zorgen dat het geld dat het stelsel oplevert, ook gebruikt wordt om het onderwijs te verbeteren
In de faculteitsraad Rechten heeft volgens Lawson de discussie over instemming eigenlijk nooit gespeeld. ‘Wij luisteren heel goed naar de raad. Voor ons geldt dat het verschil tussen instemmings- en adviesrecht een beetje theoretisch is. De samenwerking tussen de raad en het bestuur is een heel belangrijk gegeven: niet teveel juridiseren, maar samen optrekken.’
Verder stelde hij dat ‘als je de door het college van bestuur en de universiteitsraad gemaakte afspraken over het instemmingsrecht vertaalt naar de faculteitsraad, dan hebben ze niet zoveel om het lijf op dit niveau.’
Het college en de universiteitsraad spreken nog over het geld dat geïnvesteerd wordt in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. ‘Ik stel voor dit overleg af te wachten’, zei Lawson. ‘Misschien ziet de faculteitsraad dan toch nog aanleiding om op het punt van instemming zaken vast te leggen.’
Na de opmerkingen van de decaan volgde geen vlammend betoog van de studenten in de raad waarin het instemmingsrecht alvast werd opgeëist. Alleen Eline Verweij van CSL reageerde: zij verzocht om bijstand bij het lezen van de begroting. ‘Er liggen een hoop cijfers en gegevens voor je neus. We zouden graag meer uitleg krijgen bij de begroting. Dan kunnen we goed advies geven. Als we het niet begrijpen, kunnen we er ook weinig over zeggen.’
Het bestuur stelde voor om een voorlichtingssessie in te plannen rond het verschijnen van de kadernota (de financiële planning voor de komende jaren, red.) in het voorjaar.
Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen besloot de raad de discussie over instemmingsrecht uit te stellen. Plaatsvervangend voorzitter David van Driel noemde het een ‘belangrijk punt’, waarover de raad zich nog een oordeel moet vormen.
Bèta-decaan Geert de Snoo ging daarmee akkoord, en benadrukte dat er geen tijdsdruk op een besluit zit. Het onderwerp staat nu op de agenda voor de faculteitsraadvergadering van februari. VB

Zie ook: Geen Commentaar - Grijp die macht!

Deel dit bericht: