Experiment: betalen per vak

17 December 2015

Volgend jaar starten de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met een experiment waarin duizend studenten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen.

Het idee komt uit de koker van de studentenvakbond LSVb. Die vindt dat er meer flexibiliteit moet komen voor studenten die de studie willen combineren met bijvoorbeeld een bestuursfunctie, een zorgtaak of een eigen bedrijf. Studenten krijgen de mogelijkheid om zich per vak in te schrijven, en omgekeerd krijgt de instelling de financiering per vak. De vakbond kreeg regeringspartijen VVD en PvdA mee. Als de proef slaagt, moet wat de LSVb betreft de regeling voor alle Nederlandse studenten gaan gelden.
De oppositie in de Tweede Kamer was minder te spreken over het plan. CDA’er Michel Rog wees er fijntjes op dat VVD en PvdA net het leenstelsel in hadden gevoerd, en dat als ze flexibeler financiering zo belangrijk vonden, ze dat best toen hadden kunnen doen. Paul van Meenen (D66) vreesde hogere administratieve lasten en sprak over ‘het onderwijs als afhaalchinees.’
De UvA en HvA zeggen de behoefte om studie te combineren met iets anders te herkennen. Voor studenten die vooraf weten dat ze minder dan 80 procent van het onderwijs gaan volgen, zou de proef voordelig uit moeten pakken, aldus de instellingen. Je moet wel minstens tweedejaars zijn en een positief bsa hebben om mee te mogen doen.
LSVb, VVD, PvdA en de instellingen maakten het plan maandag bekend, omdat de Tweede Kamer begin deze week debatteerde over de toekomst van het hoger onderwijs. De twee partijen hadden nog meer proefballonnetjes in de aanbieding. Zo pleitte VVD’er Pieter Duisenberg voor het samenvoegen van enkele Nederlandse universiteiten, zodat de resulterende fusie-uni hoog zou scoren op de internationale ranglijsten. Het werkte in Denemarken, aldus de parlementariër.
Zijn PvdA-collega Mohammed Mohandis wil dat Bussemaker de wet aanpast die regelt dat universiteiten mogen bepalen hoe lang een tentamencijfer geldig is. Bij de Leidse rechtenstudie vervielen tot voor kort vakken bijvoorbeeld na vier jaar. Mohandis wil dat ‘afpakken van studiepunten’ alleen toestaan bij vakken waar de kennis daadwerkelijk verouderd raakt, zoals informatica. BB

Deel dit bericht: