Wetenschapsagenda gepresenteerd

Bas van der Schot

3 December 2015

Zaterdag is de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd. Die vloeit voort uit de wetenschapsvisie: de plannen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hoe Nederland onderzoek moet gaan doen de komende tien jaar.

Behalve alleen het bedrijfsleven mochten nu ook burgers daarover meepraten, en die stuurden samen bijna 12.000 vragen in. Een commissie heeft die vervolgens opgekookt en gedestilleerd tot 140 overkoepelende vragen die als inspiratie moeten dienen voor wetenschappers aan kennisinstellingen en in het bedrijfsleven.
Universiteiten moeten de komende jaren 4 à 5 procent van hun onderzoeksgeld uitgeven aan wetenschapsagenda-zaken. Het abstractieniveau van de vragen is echter dusdanig hoog (Zoals epidemioloog Frits Rosendaal al stelde, red), dat dit geen praktische problemen op zal leveren. De vraag ‘Hoe kunnen we de eigenschappen, functionaliteiten en het samenspel van moleculen in levende systemen beter begrijpen en zo bijvoorbeeld op leven geïnspireerde systemen ontwikkelen?’ dekt in zijn eentje al zo’n vijf procent van de onderzoeksuitgaven van de Universiteit Leiden.
In een gezamenlijke reactie loofden wetenschapsorganisatie KNAW, universiteitskoepel VSNU en onderzoeksorganisatie TNO de uitnodigende aard van de Agenda. Wel wezen ze erop dat ze meer zouden kunnen doen als er meer geld kwam: ‘De kabinetsdoelstelling om 2,5 procent van het bbp uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling is nog niet bereikt.’ BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

3 December 2015