'Ook voldoende herkansen'

Universiteitsraad: eerste tentamen niet verplichten
3 December 2015

Faculteiten kunnen nu nog kiezen of ze de eerste tentamenmogelijkheid verplicht stellen. Als het aan de Universiteitsraad ligt, gaat dat veranderen. Ook moeten studenten de mogelijkheid krijgen om een voldoende te herkansen.

 De raad sprak maandag over de universitaire onderwijs en examenregelingen (OERen) voor 2016-2017.
Volgens de OERen kunnen faculteiten er voor kiezen om de eerste tentamenkans te verplichten. De raad stelt nu aan het college van bestuur voor om dit artikel te schrappen.
De raad wil studenten de nodige flexibiliteit geven in het plannen van hun tentamens.
‘Naar mijn weten is trouwens alleen bij Rechten de eerste kans verplicht’, zei Koen Hamelink van studentenpartij LVS.
‘Studenten moeten zelf kunnen kiezen welk tentamenmoment hen het beste uitkomt’, zei Gareth O’Neill van promovendipartij PhDoc. ‘Schrappen dus.’ Alle partijen in de raad zijn het daar mee eens.
Een lastiger punt is het herkansen van voldoendes. De faculteiten mogen zelf bepalen of zij dit toestaan.
Hamelink vindt dat alle studenten een voldoende moeten kunnen herkansen. ‘Ik vind het vreemd dat als je een vijf haalt bij poging één, je wel de kans krijgt om alsnog een acht te halen. En iemand die een zes haalt niet. Dat past niet bij een universiteit die wil “excelleren in vrijheid.”’
Hij kreeg steun van Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL: ‘Het halen van een hoog cijfer wordt steeds belangrijker. De doorstroommaster is afgeschaft. Bij politicologie is een zeven in de bachelor verplicht om de master te kunnen doen. Geef studenten de mogelijkheid om een keer een voldoende te herkansen. Het moet niet ongelimiteerd worden.’
‘Ik ben voorstander van onbeperkt herkansen’, zei Sander van Diepen van studentenpartij BeP. ‘De voorwaarden voor masters worden ook tijdens de studie aangescherpt. Ik vind dat je dan ook de mogelijkheid moet krijgen om hoger te scoren.’
Docenten in de raad vrezen toename in werkdruk. ‘Bij andere universiteiten kun je voldoendes al herkansen’, stelde Hamelink. ‘En daar levert het geen problemen op.’
O’Neill: ‘Ik zou graag meer informatie krijgen over de werkdruk. Het liefst cijfers.’
‘De universiteiten waar ik mee sprak, hadden geen cijfers’, aldus Hamelink.
‘De faculteit WenN heeft er al voor gekozen om studenten voldoendes te laten herkansen’, zei Maria Tiggelaar van LVS. ‘Volgens de decaan hebben ze bewust gekozen voor dit model en verhoogt het de werkdruk niet.’
‘Je krijgt wat ons betreft alleen een mogelijkheid in de herkansingsperiode’, zei Maud Pols van studentenpartij SGL.
‘Anders legt het te veel druk op de docent. Het gaat overigens om een kleine groep studenten. Ook moet het niet zo zijn dat je in het derde jaar nog een voldoende uit het tweede jaar herkanst.’
De raad werkt nu aan een voorstel om het herkansen van voldoendes voor het nieuwe collegejaar universiteitsbreed te regelen. Maandag overlegt de raad met het college over de OERen. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

3 December 2015