Eind aan betaalbare studentenkamers?

3 December 2015

De nieuwe Woningwet zou wel eens het einde van betaalbare studentenkamers kunnen betekenen. Studentenhuisvester DUWO en verschillende studentenbelangenorganisaties luiden de noodklok.

Op dit moment werken beleggers en woningcorporaties vaak samen bij de realisatie van nieuwe studentenkamers. De investeerders zijn eigenaar van het pand, de woningcorporaties beheren en verhuren de kamers. Onder de nieuwe woningwet zijn zulke samenwerkingsverbanden verboden.
‘Dat zou betekenen dat de afronding van de laatste drie fases van het bouwproject de Leidse Schans op losse schroeven komt te staan’, zegt Freek Carstens, voorzitter van de Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSBo). Hij voorziet ook problemen voor toekomstige projecten. ‘Het is niet alleen een kwalitatief probleem. Studentenhuisvesters zorgen dat de woningen betaalbaar blijven. Als beleggers de kamers zelf gaan verhuren, zullen de prijzen waarschijnlijk stijgen, terwijl de kwaliteit daalt. Want waar ga je met eventuele klachten heen?’
Volgens DUWO ontstonden de samenwerkingsinitiatieven om ook in crisistijd, toen andere financieringsmogelijkheden opdroogden, sociale studentenwoningen te kunnen blijven toevoegen aan de krappe kamermarkt. Maar volgens minister Blok zijn die samenwerkingsverbanden ongewenst.
‘De minister wil voorkomen dat woningcorporaties het risico dragen voor panden die zij niet in hun bezit hebben’, legt Bloks woordvoerder Richard Gielen uit. ‘Hij wil dat woningcorporaties terugkeren naar hun kerntaak, en dat Vestia-avonturen worden voorkomen. In het verleden leed de sector grote verliezen.’
De beleggers en woningcorporaties hebben volgens Gielen aangegeven bereid te zijn om eventuele verliezen onderling te regelen, zonder overheidsgaranties en staatssteun. ‘Daarover is de minister niet meteen enthousiast, maar hij is wel bereid om er naar te kijken.’ Volgens Blok zijn ingewikkelde samenwerkingsverbanden eigenlijk overbodig. Gielen: ‘Via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kunnen ze de bouw van studentenkamers zelf financieren.’ PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

3 December 2015