'Zijn we echt in oorlog met IS?'

25 November 2015

Studievereniging Grotius organiseerde een actualiteitencollege over de aanslagen in Parijs. Hamvraag: ‘Zijn deze terroristische acties oorlogsmisdaden?’

Rutte na de aanslagen van IS in onder andere Parijs. ‘Maar voor ons rijst de vraag: Zijn we inderdaad in oorlog? En zijn deze terroristische acties oorlogsmisdaden?’, zei hoogleraar Internationaal Publiekrecht Nico Schrijver tijdens een speciaal ingelast actualiteitencollege in het KOG. Vijf sprekers lieten hun licht schijnen op de gevolgen van de terroristische aanslagen in relatie tot het recht.
Schrijver: ‘Als zulke woorden niet alleen politieke praatjes zijn, maar ook een wettelijke betekenis hebben, dan zouden we op de consequenties moeten reflecteren.’ Volgens Schrijver zou dan de oorlogswet in werking treden. Hij vond het woord ‘oorlog’ wettelijk gezien dan ook slecht gekozen. Wel van een ‘misdaad tegen de menselijkheid’, concludeerde hij.
Hoogleraar Internationaal Institutioneel Recht Niels Blokker gaf uitleg over een resolutie die vrijdag door de VN Veiligheidsraad werd aangenomen, die een wettelijke basis geeft voor het gebruik van geweld tegen IS. De resolutie markeert volgens hem het begin van de betrokkenheid van de Verenigde Naties. ‘Wat drie jaar van lijden in Syrië, honderdduizenden doden, en miljoenen vluchtelingen niet hebben weten te triggeren – eenheid in de Veiligheidsraad over het gebruik van geweld om deze humanitaire crisis te proberen te beëindigen – lijkt naar aanleiding van de terroristische aanvallen te gebeuren.’
Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen Fred van Stade beargumenteerde dat Westerse militaire interventie geen verklaring is voor de radicalisering van de politieke Islam. ‘Het moet gezien worden als backlash van Arabische traditionalisten tegen Westerse modernisatie. En de wortel van het probleem, is het gat tussen de Arabische Islamitische pretentie van morele superioriteit en de harde realiteit van economische achterstand en stagnatie, overheersend in grote delen van de Arabische wereld. Dit gat is aanleiding geweest tot gevoelens van rancune, een houding van slachtofferschap en vernedering.’
Universitair hoofddocent Jorrit Rijpma behandelde de rol van de Europese Unie, waaronder de solidareitsclausule die Frankrijk aangeroepen heeft. Hij ging ook in op de maatregelen die worden aangekondigd. ‘Na 9/11 drongen de VS bij Europa aan op het delen van personal name records van luchtpassagiers. De EU had toen haar bedenkingen, maar probeert nu anderen ervan te overtuigen om deze informatie te delen. Ook inlichtingendiensten zullen beter samenwerken, en Europa wil een entry-exit systeem waarmee geregistreerd wordt wie Europa in- en uitgaat.’ PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

25 November 2015