Master met Erasmus gaat niet door

25 November 2015

De Leidse Rechtenfaculteit wilde samen met juristen van de Erasmus Universiteit een onderzoeksmaster opzetten. Dat gaat voorlopig niet door. De beoogde opleiding is niet kostendekkend.

Sinds 2012 jaar werken de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen in het zogeheten LDE-verband. Even leek er zelfs sprake van een fusie van de drie universiteiten, maar dat idee verdween al snel naar de achtergrond. Nu wordt het een ‘strategische alliantie’ genoemd. Er is wel een aantal centra opgestart waarin ook geld is gestopt. En er kwam een gezamenlijke profileringsnota. In die nota staat ook het voornemen van Leiden en Rotterdam om een gezamenlijke ‘research master’ rechten op te starten.
En er is ook gepoogd om deze master op te zetten. Het Leidse college van bestuur stelde geld beschikbaar om de aanloopkosten te dekken. Maar de Leidse rechtendecaan Rick Lawson schrijft in een brief aan het college dat de verwezenlijking van de master ‘anders dan gedacht op korte termijn niet goed mogelijk lijkt.’
Volgens Lawson is de ‘beoogde opleiding, bij de gekozen opzet, niet kostendekkend. Integendeel, de master zou een structurele kostenpost van aanzienlijke omvang vormen.’
Op dit moment kan de faculteit wel een financieel stootje hebben. Maar dat ‘beeld kan over enkele jaren heel anders zijn.’ Rechten wil het risico dan ook niet nemen.
Lawson schrijft dat Rotterdam voor vergelijkbare dilemma’s staat. Daarnaast heeft de rechtenfaculteit daar ook nog met een reorganisatie te maken. De besluitvorming rond de master is in een ‘impasse’ geraakt. Beide faculteiten ‘besloten de voorstellen voorlopig niet verder uit te werken.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

25 November 2015