'Schrijft u allen op tijd in!'

Rechten lijkt nu toch echt af te zien van tentamenboete

19 November 2015

De faculteit Rechten voert de tentamenboete niet opnieuw in. Studenten kunnen zich nog tot op het laatste moment inschrijven zonder kosten te maken. Het besluit geldt in ieder geval voor dit collegejaar, maar de
intentie is om ook daarna geen kosten te verbinden aan late inschrijvingen.

Alleen als er echt problemen ontstaan door een sterke groei van late inschrijvers, wordt het beleid mogelijk herzien, zo bleek tijdens de faculteitsraad maandag.De faculteit worstelt al een paar jaar met gedoe over de tentamenboete. De inschrijfkosten waren ooit een voorstel van de studentenpartijen in de faculteitsraad, en bedoeld als stok achter de deur voor slome studenten.
Maar in de media klaagden vergeetachtige studenten vervolgens over de boetes. De Tweede Kamer trok aan de bel, en minister Bussemaker van Onderwijs besloot uiteindelijk dat er maximaal twintig euro inschrijfgeld per tentamen mocht worden gevraagd.
Het bestuur heeft nu na overleg met de faculteitsraad besloten om geen kosten aan late inschrijvingen te verbinden. ‘Dit collegejaar voeren we in ieder geval geen vergoeding in’, zei Peter van Es van het rechtenbestuur. ‘Er is noodopvang zonder financiële consequenties. Studenten kunnen zich dus straffeloos te laat inschrijven. We behouden dus de situatie zoals deze nu al is.’
‘Mocht dat nu echt grote problemen opleveren, dan moeten we dat beleid wellicht op een later tijdstip nog herzien. Het kan zo zijn dat de groep late inschrijvers flink toeneemt. Dan krijgen we tafeltekorten en dat soort zaken. Maar we verwachten niet dat het op korte termijn misloopt. Heel belangrijk is natuurlijk een goede communicatie met de studenten: “Schrijft u allen op tijd in!”
Van Es legde uit dat er niet veel opties waren. ‘De mogelijkheid om studenten die zich niet hebben ingeschreven bij het tentamen weg te sturen, is ongewenst. Dus was het kiezen tussen geen inschrijfkosten en een bedrag vragen van maximaal twintig euro. We stellen voor om dan maar geen geld te vragen.’ De raad ging hiermee akkoord.VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

19 November 2015