'Rendement is een loos begrip'

11 November 2015

Om het onderwijsbudget te koppelen aan prestaties, heeft het ministerie van Onderwijs prestatieafspraken gemaakt met hogescholen en universiteiten. Maar die zouden plaats moeten maken voor kwaliteitsafspraken, zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies over het toekomstige onderwijsbeleid van minister Bussemaker.

In de huidige prestatieafspraken heeft de universiteit haar ambities tot 2016 vastgelegd. Zo wil de universiteit bijvoorbeeld dat er meer studenten binnen vier jaar afstuderen, en dat er meer studenten deelnemen aan excellentie onderwijs. Een deel van het geld dat de universiteit van het ministerie van OCW krijgt, wordt pas toegekend als de afspraken gehaald zijn.
Maar volgens de SER zijn de prestatieafspraken te smal geformuleerd, en teveel gebaseerd op kwantiteit. Daarom zouden ze vervangen moeten worden door breed gedefinieerde kwaliteitsopvattingen, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat studenten, docenten, ondersteunend personeel, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waarschijnlijk verschillende opvattingen hebben over wat ‘kwaliteit’ dan precies is.
Ook stelt de raad vragen bij de huidige nadruk op rendement, dat het ‘in wezen een loos begrip’ noemt.
‘De raad pleit ervoor in alle nuchterheid de rendementsvraag onder ogen te zien en daarin te waken voor simplificeringen die averechtse effecten opleveren voor de kwaliteit of de toegankelijkheid.’ De SER vraagt Bussemaker dan ook om in de gaten te blijven houden dat het hoger onderwijs goed toegankelijk blijft. PM

Deel dit bericht: