Meer inschrijvingen universiteiten

29 Oktober 2015

Ondanks de invoering van het leenstelsel hebben de universiteiten voor het huidige collegejaar meer inschrijvingen ontvangen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van universiteitskoepel VSNU.

Ongeveer 257.000 studenten schreven zich in, wat een toename van 1 à 2 procent ten opzichte van vorig jaar betekent. Het totaal aantal inschrijvingen nam toe, maar het aantal eerstejaars bleef ongeveer gelijk. De samenstelling van de eerstejaars veranderde wel: er begonnen minder vwo’ers aan een universitaire studie, maar het aantal buitenlandse eerstejaars nam toe. ‘Toch hebben we niet het idee dat er minder vwo’ers zijn gaan studeren door de invoering van het leenstelsel’, zegt woordvoerder van de VSNU Simone de Bruijn. ‘Waarschijnlijk heeft het te maken met demografische veranderingen.’
Onder de nieuwe eerstejaars doen vooral studies in natuur en techniek het dit jaar goed. De aanmeldingen voor studies in deze vakgebieden namen respectievelijk negen en elf procent toe. Ook brede opleidingen en groene opleidingen zaten in de lift. Taal- en cultuuropleidingen haalden in totaal zes procent minder studenten binnen, en de aanmeldingen bij gezondheidsstudies liepen – net als bij studies in de sector ‘Gedrag en Maatschappij’ – met vijf procent terug.
De universiteitskoepel trekt ook aan de bel vanwege de financiering van de universiteiten. Daarvoor ging het ministerie van Onderwijs volgens de VSNU juist uit van een verwachte inschrijvingsdaling van 2,3 procent, terwijl het aantal aanmeldingen dus lijkt toegenomen. Bijstelling gebeurt pas een jaar later, en niet met terugwerkende kracht, waardoor de universiteiten volgens de VSNU geld mislopen.
De VSNU benadrukte overigens dat het om voorlopige aanmeldcijfers gaat, pas in februari worden de definitieve cijfers – ook per instelling – bekend gemaakt. PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

29 Oktober 2015