Meer internationale studenten

8 Oktober 2015

Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland. Afgelopen collegejaar stonden er 33.621 buitenlandse studenten ingeschreven op Nederlandse universiteiten, ruim 13 procent van het totaal aantal inschrijvingen.

Vijf jaar eerder waren het er nog ruim 21 duizend, wat toen 9,3 procent was. Dat staat in het rapport Internationalisering in beeld, van EP-Nuffic. De Universiteit Leiden doet mee aan die trend, met 2372 internationale studenten afgelopen jaar, tegenover 945 in 2009-2010.
Het aantal internationale hbo’ers is de laatste jaren redelijk constant. Omgekeerd steeg het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland ging studeren ook, maar zowel de ‘in-‘ als ‘uitgaande mobiliteit’ ligt onder het Europese gemiddelde. Overigens wil ruim twee derde van de wo-studenten een periode in het buitenland doorbrengen, voor studie of bijvoorbeeld stage, maar nog geen kwart doet dat in de praktijk.

Deel dit bericht: