DUO jaagt op buitenlandse wanbetalers

8 Oktober 2015

In augustus bleek dat 20 procent van de oud-studenten achterlopen met afbetalen van hun studieschuld. Volgens minister Bussemaker van Onderwijs lukt het steeds beter om wanbetalers op te sporen en alsnog het achterstallige bedrag te innen.

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die de SP had gesteld. De partij vindt het ‘verontrustend’ dat er zoveel studenten in financiële problemen komen. Ook wordt de groep wanbetalers steeds groter. Het leenstelsel gaat er dan ook nog eens voor zorgen dat er nog meer wanbetalers komen, denkt de SP.
Volgens de minister valt dat allemaal wel mee. Ze nuanceert de cijfers in haar brief. ‘In 27 procent van de gevallen is de betalingsachterstand minder dan 200 euro. Het betreft ook oud-studenten die één of slechts enkele maanden achter lopen, onder andere door nonchalant gedrag.’ Meer dan de helft van de wanbetalers heeft een achterstand van minder dan duizend euro. Maar uitschieters naar boven zijn er uiteraard ook. ‘In 14 procent van de gevallen is de achterstand groter dan 5000 euro.’
Bussemaker stelt ook dat procentueel het aantal schuldenaren niet toeneemt. ‘Het aantal wanbetalers is meegegroeid met de toename in het aantal studenten. Het is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven op circa twintig procent.
De SP hoeft zich ook geen zorgen te maken over de gevolgen van het leenstelsel, denkt de minister. Bussemaker verwacht niet dat daardoor meer studenten in de financiële problemen gaan komen. Oud-studenten met een laag inkomen, dragen immers minder af. Ook kunnen de aflossingen tijdelijk stilgelegd worden. ‘Er zijn flexibele leen- en terugbetaalvoorwaarden.’
Opvallend is dat er meer dan 30.000 studenten zijn die voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onvindbaar zijn. Dat betekent dat er nog een rekening van in totaal 88 miljoen euro openstaat. ‘Er blijven relatief grote inspanningen van DUO nodig om de achterstanden terug te dringen.’
Maar die inspanningen worden nog geïntensiveerd. Ook buitenlandse wanbetalers zijn steeds vaker de klos. DUO slaagt er steeds beter in om wanbetalers die in het buitenland zitten en schuldenaren die zich in Nederland verstoppen, alsnog op te sporen. Bussemaker: ‘Door een actievere strategie is er in 2013 3,2 miljoen euro extra geïnd. In 2014 loopt dat bedrag op tot 8,2 miljoen euro. Dit jaar ‘wordt dat meer dan 12 miljoen euro.’ VB

Deel dit bericht: