'Niet meer salaris en lager pensioen'

7 Oktober 2015

De pensioensverlaging/salaris­verhoging voor ambtenaren lijkt niet door te gaan.

Vorige maand tekende de overheid een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Die kregen een salarisverhoging, die deels werd betaald door hun pensioenpremie te verlagen.
Universiteitsmedewerkers vallen niet onder die cao, maar zitten wel in hetzelfde pensioenfonds als de ambtenaren, het ABP. Ook hun premies zouden lager worden, en daardoor uiteindelijk ook hun pensioenuitkering.
Er waren echter nog twee drempels: vakbond FNV was tegen deze ‘sigaar uit eigen doos’, en stapte naar de rechter. En de Pensioenkamer, een soort universiteitsraad van het ABP, moest akkoord gaan met het plan. De rechter gaf FNV geen gelijk, maar die Pensioenkamer wel. De Volkskrant wist de hand te leggen op een interne notitie van het ABP, waaruit blijkt dat het fonds de premies niet kan verlagen zonder dat de pensioenen in gevaar komen. Dat wil de pensioenkamer nou net niet.
Waar de overheid nu de afgesproken 5,05 procent loonsverhoging voor haar zeshonderdduizend ambtenaren, leraren en militairen vandaan moet halen was bij het ter perse gaan van deze Mare onduidelijk. In elk geval lijkt het erop dat er aan het pensioen en nettosalaris van universiteitsmedewerkers toch niets veranderd. BB

Deel dit bericht: