Faculteitsraden willen inspraak

1 Oktober 2015

De Wet Studievoorschot biedt, naast de universiteitsraad, ook faculteitsraden de mogelijkheid tot instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Maar faculteitsraden hebben in Leiden weinig te zeggen over of die mogelijkheid benut wordt.

‘Het is niet alsof we meteen met een pakket onderwerpen komen, waarover we inspraak willen’, zegt Bert van Laar, raadslid van studentenpartij BeP. ‘Maar in de wet wordt de mogelijkheid voor meer inspraak opgeworpen. Daar willen we het wél over hebben.’
Die wet, dat is de Wet Studievoorschot, waarmee de basisbeurs verdween. Een ander onderdeel ervan is het ‘instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting’ voor de universitaire medezeggenschap. Daarmee krijgen studenten, die nu meer moeten betalen, ook meer te zeggen over wat er met het geld gebeurt.
Onderwijsinstellingen mogen van minister Jet Bussemaker zelf, met hun medezeggenschap, bepalen voor wie dat instemmingsrecht precies geldt en wat tot de hoofdlijnen gerekend wordt.
Voor de Leidse universiteitsraad loopt er momenteel een pilot. Daarvoor zijn na discussie een aantal onderwerpen afgesproken waarvoor het instemmingsrecht moet gelden. Begin januari wordt de pilot geëvalueerd, wat idealiter moet resulteren in een opname in het reglement universiteitsraad.
Maar in Leiden geen woord over andere raden dan de universiteitsraad. Van Laar probeerde het onderwerp daarom bij de raadsvergadering van Geesteswetenschappen te agenderen. ‘Straks krijg je: de gemeente Almere waarschuwt Zuid-Afrika nog één keer’, typeerde decaan Wim van den Doel die wens toen. ‘Je moet de juiste discussie op het juiste niveau voeren. Zaken die het geheel aangaan, zijn voor de universiteitsraad. We kunnen bij Geesteswetenschappen niet zomaar zeggen: hier doen we het even anders dan op andere faculteiten.’
‘Op het FSW is het ook aangekaart’, weet BeP-universiteitsraadslid Sander van Diepen. ‘Daar was het vanzelfsprekend: prima, dat is een mogelijkheid, daar doen we aan mee. Op andere faculteiten is het voor zover ik weet nog niet ter sprake gekomen.’
Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke worden de faculteiten een ‘belangrijk aandachtspunt’ in de evaluatie. ‘Nu is het dus aan faculteitsbesturen om aan de faculteitsraad aan te geven hoe zij omgaan met de bespreking van de begroting. De verschillende faculteiten gaan hier nu nog op hun eigen manier mee om. Wat het beste werkt, bekijken we bij de evaluatie begin 2016.’
Maud Pols van studentenpartij SGL sprak als faculteitsraadslid afgelopen zomer inderdaad met het FSW-bestuur over het instemmingsrecht. Nu is ze universiteitsraadslid. ‘Inspraak op decentraal niveau moet mogelijk zijn voor alle raden’, zegt ze. ‘Daar gaan we ons met de SGL bij de evaluatie sterk voor maken.’
Van Laar vindt het ‘dubbel’ dat de universiteitsraad zich straks over de rol van de faculteiten mag buigen. En dan is er volgens Pols ook nog een ‘mits’. ‘Faculteitsraden moeten hiervoor scholing krijgen, zodat het zeker is dat ze capabel genoeg zijn om mee te beslissen over de begroting.’ MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 Oktober 2015