Wie haalt de 42 weken?

23 September 2015

Het college van bestuur wil dat studenten 42 weken onderwijs in een collegejaar krijgen. Heel veel opleidingen halen dat niet, bleek uit een notitie die in maart is opgesteld. En die 42 weken moeten volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) wel worden aangeboden.

Joost Augusteijn, in het voorjaar nog lid van de universiteitsraad voor vakbond AbvaKabo maar inmiddels vicedecaan van Geesteswetenschappen, rekende uit dat het totaal van 42 weken per jaar alleen wordt gehaald door bio-farmaceutische wetenschappen en natuurkunde.Veel opleidingen blijven ver onder de 42 weken. Een semester van 16 weken is eerder regel dan uitzondering.
De universiteit voert met rendementsmaatregelen de druk op studenten én docenten steeds meer op. Zo is er een bsa in het tweede jaar en moet dat advies ook uiterlijk 15 augustus gegeven zijn. Tentamens en herkansingen worden steeds meer op elkaar geschoven.
‘De meeste studenten aan deze universiteit worden dus niet in staat gesteld om te presteren naar hun vermogen, doordat ze haastwerk moeten afleveren. Hier zullen ook rendementen negatief door worden beïnvloed’, schrijft Augusteijn. En ook belangrijk: docenten krijgen steeds minder tijd om tentamens na te kijken.
De andere raadsleden zijn het met hem eens. ‘De vrijblijvendheid waarmee de jaarplanning de afgelopen jaren is gehanteerd, is niet de juiste methode. Het college moet dan ook ‘strenger toezien op de 42-weken norm.’
Het college liet al eerder weten ‘geschrokken’ te zijn van de bevindingen en ging zelf op onderzoek uit. ‘De faculteiten herkennen zich niet in het in de notitie geschetste beeld van de overbelaste student,’ schrijft het college. ‘Desalniettemin vinden we het een serieus probleem.’
De 42 weken norm wordt formeel vastgelegd en de faculteiten moeten ‘herkansingen efficiënter plannen zodat de studietijd zo goed mogelijk wordt benut.’ En studies die te weinig weken onderwijs bieden, gaan een analyse maken van de studietaken en toetsmomenten in de opleiding. Het college wil weten of studenten wel voldoende geprikkeld worden om tijd en aandacht aan hun studie besteden. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

23 September 2015