Vaker vechten tegen een negatief bsa

Beroepscollege krijgt het drukker
17 September 2015

Leidse studenten stappen steeds vaker naar het college van beroep voor de examens omdat zij het
niet eens zijn met het oordeel van examencommissies en faculteitsbesturen.

Dat blijkt uit de jaarverslagen van het college. Studenten die bijvoorbeeld vinden dat ze ten onrechte een negatief bsa ontvingen of een onvoldoende hebben gekregen, kunnen bij het college in beroep gaan tegen besluiten van de examencommissie en de faculteit.
Beroep tegen de uitspraak van het college van de universiteit is ook mogelijk. Dat kan bij het College voor het Hoger Beroep op het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.
De NOS berichtte onlangs dat er steeds meer studenten naar het college van beroep van hun universiteit stappen. Voor Leiden gaat dit zeker op. Tot aan 2012 zijn er elk jaar rond de 170 zaken. Vanaf 2013 gaat dat getal fiks omhoog naar 253. In 2014 legden 304 studenten hun zaak voor aan het beroepscollege van de universiteit.
Die toename is grotendeels toe te schrijven aan een forse stijging van bsa-zaken. In 2013 waren 36 studenten het niet eens met een negatief advies. Een jaar later zijn er 76 gevallen. Maar ook het aantal studenten dat het niet eens is met een besluit van de examencommissie neemt toe. Van 108 in 2013 naar 134 vorig jaar.
Het is nog niet duidelijk of de invoering in 2014 van het bsa in het tweede jaar zorgt voor een toename van het aantal zaken. Pas dit jaar zullen studenten die hiermee te maken hebben, eventueel een beroepsprocedure starten.
Opvallend is dat er vorig jaar 88 studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen naar het college zijn gestapt. Dat waren er in 2013 slechts 37.
In heel veel gevallen komt het overigens niet tot een hoorzitting. Het college probeert eerst de kwestie in der minne te schikken. Er wordt dan gekeken of de zaak alsnog zonder zitting kan worden geregeld. In heel veel gevallen lukt dat overigens. In 2014 werd tweederde van de zaken op deze manier geregeld. Uiteindelijk zijn er twintig beroepen gegrond verklaard.
Het lijkt er in Leiden op dat de toename van beroepszaken niet heeft geleid tot een gang naar het CBHO in Den Haag. Er is eerder sprake van een daling.
In 2014 zijn er vier beroepen ingediend bij het CBHO. In 2013 waren dat er ook vier. In 2012 besloten acht studenten hun zaak in te dienen. Een jaar eerder waren er zelfs elf Leidse beroepszaken.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 September 2015