Hoe groot is mijn sigaar?

17 September 2015

Vorige week sloot minister Blok een akkoord met drie vakbonden over een nieuwe cao. Dat heeft gevolgen voor het pensioen van universitaire medewerkers.

Wat staat erin dat akkoord?
Rijksambtenaren krijgen 4,25 procent loonsverhoging volgend jaar, en eenmalig € 500,-. Het is hun eerste loonsverhoging sinds 2011.

Yeah, meer geld!
Als u voor de universiteit werkt, valt u onder de universitaire cao, en geldt deze verhoging niet voor u.

Waarom lees ik dit dan?
Die nieuwe cao gaat gepaard met verandering bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en daar zitten universiteitsmedewerkers wél in.

Wacht. Betaalt Blok zijn ambtenaren met mijn pensioengeld?
Nee. Echt in de pensioenkas graaien kan niet, hoe graag linksmensen die term ook bezigen. Sowieso zit het merendeel van de honderden miljarden van het ABP geïnvesteerd in bedrijven, dus als het wel zou gebeuren, stort onze economie in. Wat er verandert is dat de pensioenregeling niet meer loongeïndexeerd is, maar prijsgeïndexeerd.

Wut?
Er zit verschil tussen uw bruto loon en uw netto loon. Van dat verschil gaat een gedeelte naar het ABP. Die beleggen dat, en betalen er pensioenen van. De afgelopen dertig jaar was het zo dat als uw loon steeg, het gedeelte van uw loon dat naar het ABP ging, meesteeg. Dat gaat veranderen: in plaats van aan uw loon wordt uw pensioenpremie straks gekoppeld aan de prijzen.

De prijzen van wat?
Die van alles. Eten, auto’s, spijkerbroeken. Als alles duurder wordt, wordt uw pensioenpremie dat ook. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt overigens lang niet alles alleen maar duurder. Benzine, graan, elektriciteit en vlees zijn bijvoorbeeld goedkoper geworden, de laatste tijd.

En deze omslag is handig, omdat?
'Deze overstap betekent dat de premie lager uitvalt. Deelnemers bij de ABP gaan door de afspraken straks minder premie betalen’, legt een persbericht op de website van het ABP uit. Minder premie betekent dat een groter gedeelte van het bruto salaris bij het netto salaris uitkomt. En dat is een gedeelte van de “salarisverhoging” van Blok. Die geldt dus ook voor u.

Maar eigenlijk is het een sigaar uit eigen doos?
Dat vindt vakbond FNV wel: ‘Je betaalt je eigen loonsverhoging, en omdat je meer gaat verdienen, betaal je daar ook nog eens meer belasting over’, legt woordvoerder Rogier Esselbrugge uit. De bond weigert het akkoord te tekenen. FNV is groter dan de andere drie bonden bij elkaar, en vindt dat het akkoord daardoor niet rechtsgeldig is. Deze donderdag loopt er een kort geding over de vraag of ze daar gelijk in hebben. Merk overigens op dat niemand je dwingt om een sigaar uit eigen doos nú op te roken: je zou dat geld in een koophuis of eigen pensioenpotje kunnen stoppen.

Bouw ik hierdoor minder pensioen op?
Daar lijkt het wel op. Op haar site rekent het ABP voor dat het voor jonge werknemers 11 tot 14 procent van hun uiteindelijke pensioen zou kunnen schelen. ‘Dat is echter een momentopname’ legt ABP-woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk uit: ‘Wij weten echt niet hoe dat percentage zich in werkelijkheid zal ontwikkelen.’

Maar in de tussentijd krijg ik meer nettoloon, als het goed is. Hoe groot is mijn sigaar?
Verdeuzeldonk: ‘Allereerst moet de Pensioenkamer (een soort universiteitsraad voor ABP-leden, red) zich nog uitspreken over dit idee. Aan het eind van het jaar bepaalt het ABP de pensioenpremie, dan wordt pas echt duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Of je meer of minder premie gaat bepalen, hangt ook af van hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen, en dat weten wij ook niet.’ BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 September 2015