Medezeggenschap werkt niet goed, zeggen raden zelf

18 Juni 2015

Bijna de helft van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs heeft nauwelijks invloed.

In 2010 ging een wet in werking, waardoor de raden ietsmeer macht kregen. Hielp dat? Het Interstedelijk StudentenOverleg hield een enquête onder zo’n duizend universiteits- en faculteitsraadsleden, en hun hbo-collega’s.Waar in Amsterdam studenten en medewerkers gebouwen bezetten, hoeft dat van de rest van Nederland blijkbaar niet zo nodig. In een derde van de raden is ten minste één zetel leeg. Niet zo gek, want zelfs wie er wél zit, vindt dat de raden weinig te zeggen hebben. 62 Procent geeft aan ‘matig tot geen invloed’ te hebben op de algemene gang van zaken . Inzake financiën en de prestatieafspraken tussen universiteit en het ministerie van Onderwijs ziet respectievelijk 45 en 47 procent van de ondervraagden géén waarneembaar effect van hun medezeggenschap. Ook zijn de leden kritisch over het moment waarop ze informatie krijgen over beleidsaangelegenheden, en de toereikendheid daarvan. BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Juni 2015