Meer bestuursbeurzen

4 Juni 2015

De Universiteit Leiden stelt meer geld beschikbaar voor bestuurders van studenten- en studieverenigingen.

Dat zegt rector magnificus Carel Stolker in een interview met Mare. De universiteit trekt nu 700.000 euro per jaar uit voor bestuursbeurzen. Leiden en Den Haag tellen ruim 200 verenigingen die aan de universiteit gelieerd zijn. Die krijgen overigens lang niet allemaal geld.
Het aantal studenten aan de universiteit is de afgelopen jaren flink gestegen: vorig collegejaar stonden er 24 procent meer studenten ingeschreven dan in 2009/2010. ‘Dat betekent ook meer werk voor de verenigingen’, aldus Stolker. ‘Als blijkt dat we genereuzer moeten zijn met de bestuurdersbeurzen, dan zijn we daartoe bereid.’ Over hoeveel extra geld er beschikbaar komt, en hoe dat verdeeld gaat worden, kon het college van bestuur geen uitspraken doen: daarover spreken de universiteitsbestuurders nog met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en de studentbestuursleden van de faculteiten.
Stolker deed zijn uitspraak naar aanleiding van een open brief in Mare van de studentenpartijen uit de Universiteitsraad. Zij klaagden daarin dat het college ‘maatregel op maatregel stapelt in een poging het rendement op te krikken’. Zo beperkte de universiteit het recht op herkansing, en experimenteert Leiden met een bindend studieadvies (bsa) voor het tweede jaar: in twee jaar tijd moeten studenten minimaal 90 studiepunten halen.
Studenten voelen zich ‘beperkt en benadeeld’. ‘Zelfontplooiing naast de studie, zoals commissiewerk, besturen en tal van andere uitdagingen, worden bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt.’ Zulke activiteiten moet juist worden aangemoedigd, aldus de raadsleden. Hun brief werd medeondertekend door de Landelijke én Plaatselijke Kamer van Verenigingen en het Interstedelijk Studenten Overleg.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

4 Juni 2015