'Dit is gewoon niet rechtvaardig'

4 Juni 2015

Studentenpartij LVS wil dat studenten voldoendes kunnen herkansen. Bij Rechten diende faculteitsraadslid Koen Hamelink een motie in bij het bestuur om dat op termijn mogelijk te maken.

Op dit moment zijn er per vak twee tentamens per jaar. Studenten die een onvoldoende halen krijgen een tweede kans. Studenten met een voldoende bij de eerste poging mogen niet herkansen.
‘Dat is gewoon niet rechtvaardig’, aldus Hamelink. Ook is het voor de faculteit gunstig dat studenten de kans krijgen om hoger te kunnen scoren, stelt hij. Het studiesucces neemt toe, dat zou blijken uit onderzoek.
Om voldoendes te kunnen herkansen moeten de universitaire onderwijs- en examenregelingen (OERen) aangepast worden, of een faculteit moet een verzoek indienen om af te mogen wijken van deze zogeheten model-OERen.
Maar dat kan alleen met toestemming van het college van bestuur. En dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering.
In de motie roept Hamelink het rechtenbestuur op om aan het college te vragen om af te mogen wijken van het model.
De docenten in de raad vrezen dat onbeperkt herkansen veel extra werk oplevert. Volgens Hamelink valt dat mee.
Aan de TU Delft en bij de faculteit Wis- en Natuurwetenschappen (FWN) kan een voldoende wel worden herkanst. En medewerkers zouden daar geen last ondervinden van de regeling.
‘FWN heeft overigens geen toestemming gevraagd aan het college om te mogen afwijken. Op dit moment handelen ze eigenlijk in strijd met het model,’ zei Pauline Schuyt van het rechtenbestuur.
‘Reglementair gezien zitten ze op het randje.’
Universitair docent Jerfi Uzman: ‘Er valt met mij te praten over een systeem waar studenten een aantal herkansingen kunnen inzetten. En het laatst behaalde cijfer telt dan.’
Ook docent Judit Altena ziet niets in ongelimiteerd herkansen. ‘Mochten we dit doen dan moet het aantal herkansen beperkt zijn.’
Studenten kunnen ook een verzoekschrift voor een herkansing indienen bij de examencommissie. Mogelijk kan er een systeem komen waarin de commissie soepeler omgaat met deze verzoeken.
Het is nog niet duidelijk of het faculteitsbestuur een verzoek voor herkansingen gaat neerleggen bij het college en voor welke variant er dan wordt gekozen. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

4 Juni 2015