Brief: Verrassend protest

4 Juni 2015

Kennelijk aangestoken door het revolutionair elan van hun Amsterdamse collega’s, spreken ook nu studentleden van de Leidse universiteitsraad zich uit tegen de ‘stapeling van rendementsmaatregelen’ door het college van bestuur.
In een open brief in Mare 29 (‘Afschaffen, dat tweedejaars bsa’) gaan ze uitvoerig in op de problematiek, de herhaling als retorisch middel daarbij niet schuwend. Dat ze deze vorm van protest kozen doet verrassend aan: ze zijn in de raadsvergaderingen menigmaal in gesprek met het college, voor die taak zijn ze immers democratisch gekozen.
Nog curieuzer is het fenomeen dat de brief is ondertekend door gremia die van wie dan ook totaal geen mandaat tot inspraak in het beleid van deze universiteit hebben gekregen: de Landelijke Kamer van Verenigingen, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen te Leiden en het Interstedelijk Studenten Overleg.
Naar mijn smaak maak je je punt daarmee bepaald niet sterker. Gelukkig hebben de personeelspartijen in de UR zich blijkbaar niet laten strikken voor deze wonderlijke demarche, maar ik ben wel benieuwd naar hun opstelling in deze kwestie. Misschien ook hun standpunt(en) in de vorm van een open brief?

Dr. Arie Hoeflaak
eertijds fractievoorzitter AbvaKaboFNV in de Universiteitsraad

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

4 Juni 2015