Eerste tentamen niet meer verplicht

Studenten Geesteswetenschappen mogen voortaan overslaan
Door Marleen van Wesel
16 April 2015

Studenten Geesteswetenschappen zijn volgend collegejaar niet langer verplicht om deel te nemen aan de eerste tentamenmogelijkheid. De faculteitsraad stemde voor het afschaffen van die regel.

‘Bij geschiedenis komen sommige studenten nu alleen opdagen, zodat hun naam wordt genoteerd. Dat verstoort het tentamen voor andere deelnemers’, vertelt Koen Marijt, studentraadslid voor BeP. De raad van Geesteswetenschappen boog zich afgelopen week tijdens de raadsvergadering over de zogenaamde OER’en, de Onderwijs en Examenregelingen, voor collegejaar 2015-2016. Deels zijn die universiteitsbreed vastgesteld, maar bij sommige onderdelen hebben de faculteiten wat keuzeruimte, zoals bij de opkomstplicht bij tentamens. Momenteel kan bij Geesteswetenschappen alleen de examencommissie in individuele gevallen studenten toelaten tot de herkansingsmogelijkheid, wanneer ze het eerste tentamen gemist hebben.
De OER’en van Rechten zijn op dit onderwerp nog strenger: behalve een opkomstplicht geldt ook de regel dat je minimaal een vier moet halen voor je tentamen om te mogen herkansen. Decaan Wim van den Doel wijst erop dat deze regel bij Geesteswetenschappen ook een jaar heeft gegolden. ‘We willen studenten juist bij die eerste tentamenmogelijkheid hebben, om hen te helpen’, benadrukt hij. ‘Maar deze stimulans werkt niet’, reageert studentraadslid Vincent Boers van de LVS.
Volgens raadsvoorzitter en universitair docent wijsbegeerte Jan Sleutels werkt het wél en ook Van den Doel kent positieve verhalen van de bachelor international studies. ‘Ik hoor uitzonderingen voorbijkomen, maar het gaat hier om zesduizend studenten’, zegt hij.
‘Maar wérkt het dan bij die zesduizend?’ wil BeP-lid Bert van Laar weten. Aangezien er de afgelopen jaren verschillende van zulke studiebevorderende maatregelen zijn ingevoerd, zijn de effecten lastig te herleiden.
‘De universiteitsraad heeft al aangegeven dat er echt genoeg maatregelen zijn. En dat die samen zelfs tot studievertraging zouden kunnen leiden’, weet personeelsraadslid Gareth O’Neill, die zelf ook in de universiteitsraad zit.
Na stemming blijkt een grote meerderheid van de faculteitsraad voor afschaffing van de regel. De opleidingen hierover zelf laten beslissen lijkt geen optie. ‘Sommige vakken worden namelijk vanuit verschillende opleidingen gegeven’, verduidelijkt personeelsraadslid Nicole van Os.
Van den Doel besluit: ‘Ik denk dat we hiermee mensen zullen teleurstellen, maar het is niet anders. Het punt wordt geschrapt.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

16 April 2015