Nieuwe openingstijden UB iets aangepast

1 April 2015

Vorige week bleek al dat de universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel vanaf 1 september 2015 in het weekend langer open blijft. Op advies van studenten zijn de openingstijden in het voorstel van het college van bestuur nog iets aangepast.

Op zaterdag kunnen studenten volgend collegejaar om tien uur ’s ochtends terecht bij de UB. De bibliotheek sluit dan om elf uur ’s avonds. Voor de zondag gelden dezelfde openingstijden. Net afgezwaaid universiteitsraadslid Marc Hogenhuis van studentenpartij LVS had het college verzocht om uit te zoeken of er mogelijkheden waren om de openingstijden van de UB te verruimen. Veel studenten willen dit immers heel graag. ‘We legden het verzoek voor aan UB-directeur Kurt De Belder en die was zeer enthousiast’, zei vice-collegevoorzitter Willem te Beest tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag. ‘Die had overigens ook al geconstateerd dat er bij studenten behoefte was aan ruimere openingstijden. Het bleek dat de UB geen financiële ruimte had om langer open te blijven. Het college verhoogt de universitaire bijdrage aan de bibliotheek dan ook. Van 1 september 2015 tot 1 september 2018 ontvangt De Belder jaarlijks 130.000 euro om de verruiming mogelijk te maken. Te Beest: ‘We gaan natuurlijk wel evalueren of de ruimere openingstijden ook benut worden’. Het college stelde in eerste instantie voor om een uur later open te gaan en uur later te sluiten. Hogenhuis plaatste een poll op zijn Facebook-account met een aantal alternatieve openingstijden. Uit de resultaten van deze poll kwam naar voren dat de meeste studenten graag wilden dat de UB van tien tot elf open is. Het college en de UB gaan hiermee akkoord. VB

De Universiteit van Amsterdam krijgt twee onafhankelijke commissies. Eentje die de financiële situatie van de universiteit gaat onderzoeken, en eentje die de mogelijkheden voor decentralisering en democratisering in kaart gaat brengen. Het universiteitsbestuur en de clubs waar ze mee overleggen maakten dat woensdagavond rond het ter perse gaan van deze krant bekend. De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap. Alle organisaties mogen meepraten over die commissies: de inspraakorganen die er al waren, de vakbonden, de Maagdenhuisbezetters van De Nieuwe Universiteit, personeelsorganisatie Rethink UvA en de ontevreden geesteswetenschappers van Humanities Rally moeten samen bepalen wie er in die commissies mag en wat ze precies gaan doen. BB

Deel dit bericht: