Begeleiding aio’s schiet tekort

26 Maart 2015

Vorig jaar vroegen achttien medewerkers van de Faculteit der Sociale Wetenschappen een consult aan met de onafhankelijke facultaire vertrouwenspersoon, een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Volgens het faculteitsbestuur waren er afgelopen jaar meer klachten, omdat de vertrouwenspersoon steeds beter wordt gevonden. ‘Maar we weten niet of dit het topje van de ijsberg is’, bracht faculteitsraadlid Kees Verduin daar tegenin. ‘Het gaat misschien om een klein aantal, maar het zijn wel ernstige zaken.’
Het meest opvallend waren de gesprekken met aio’s. Zij klaagden over de begeleiding, het gebrek aan gelegenheid om verder onderwijs te volgen, intimidatie en dwang om sneller te promoveren en conflicten over de rechten op eigen onderzoeksdata en auteursvolgorde bij publicaties. Volgens faculteitsraadslid Jan Jansen speelden problemen rond de begeleiding van aio’s twintig jaar geleden ook al. ‘Het is niet duidelijk wat er van aio’s verwacht wordt, en dat verschilt ook vaak per begeleider.’ Decaan Hanna Swaab spreekt van een kwetsbare groep. ‘Maar we hebben net een nieuw promotiereglement, waarin onder meer opgenomen is dat aio’s nooit maar één begeleider hebben, en dat er geen verwantschap tussen de begeleiders mag zijn.’
Andere klachten gingen over het stressvolle werkklimaat, conflicten met de leiding, selectiviteit bij bevorderingen en toewijzing van onderzoeksgelden en conflicten over het beëindigen van de aanstelling en wijziging van de werkinhoud. PM

Deel dit bericht: